Ett nytt New Wave?

Året har startat som 2020 slutade för New Wave. Med oerhört stark lönsamhet men också låg försäljning. Frågan är hur de fina marginalerna står sig när viruskrisen klingar av.
Craft är förmodligen ett av New Waves mest kända varumärken tillsammans med Clique. Några andra är Orrefors och Kosta Boda. Totalt har koncernen ett fyrtiotal varumärken.
New Wave Group
Börskurs: 90,00 kr Antal aktier: 66,3 m
Börsvärde: 5 967 Mkr Nettoskuld: 1 818 Mkr
VD: Torsten Jansson Ordförande: Olof Persson

New Wave (90 kr) är ett av Europas största företag inom profilprodukter med cirka 6 miljarder kr i årsomsättning. Bolaget har dessutom en stor rörelse inom sportkläder och fritidsprodukter där varumärket Craft är juvelen i kronan. Huvudägare och VD är grundaren Torsten Jansson.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 6 099 6 350 6 795 7 270
 – Tillväxt -11,7% +4,1% +7,0% +7,0%
Rörelseresultat 546 572 578 618
 – Rörelsemarginal 9,0% 9,0% 8,5% 8,5%
Resultat efter skatt 366 375 377 400
Vinst per aktie 5,51 5,70 5,70 6,00
Utdelning per aktie 0,00 2,20 2,20 2,35
Direktavkastning 0,0% 2,4% 2,4% 2,6%
Avkastning på eget kapital 10% 10% 9% 9%
Avkastning på operativt kapital 11% 13% 12% 12%
Nettoskuld/EBIT 3,3 3,5 4,0 4,0
P/E 16,3 15,8 15,8 15,0
EV/EBIT 14,3 13,6 13,5 12,6
EV/Sales 1,3 1,2 1,1 1,1

Viruskrisen påverkade bolaget kraftigt under 2020. Inställda sportevent och träningar påverkade efterfrågan på sportartiklar negativt. Det gällde särskilt i USA där omsättningen rasade 36%. Många av New Waves kunder inom profildelen var också tvungna att hålla sina butiker stängda. Och efterfrågan på profilprylar från slutkunderna var dålig när personalkonferenser, säljevent och liknande ställdes in.

Men totalt blev effekten på bolaget inte lika negativ som man kunnat tro. Försäljningen på 6,1 miljarder kr var ned 12% under 2020. Då var 2019 ett relativt bra år, kan man minnas. Rörelsevinsten steg något till 546 Mkr (535), motsvarade en marginal på 9,0% (7,7%). Profilverksamheten ökade resultatet 7%, Sport & Fritid minskade 28% medan underlönsamma Heminredning vände till plus på 27 Mkr (-26 Mkr).

Då ska man notera att New Wave tog emot 76 Mkr i bidrag avseende permitteringar och liknande vilket ingår i dessa siffror. Men även om man räknar bort hela den effekten skulle resultatnivån varit klart godkänd givet försäljningstappet. Marginalen hade varit 7,7%, alltså i nivå med 2019 års.

Det är för övrigt också värt att notera hur New Wave avvecklade sitt lager i god ordning under året. Det bantade nettoskulden till 1,8 miljarder kr (3,0 mdr kr). Helt i linje med budskapet från Torsten Jansson om att bolagets stora lager inte bör ses som en riskfaktor när försäljningen faller.

Huvudförklaringarna till det stabila resultatet är stora besparingar. Antalet anställda minskades med 20% och med 35% inom de producerande enheterna. Här räknas permitterade anställda in i minskningen. Även andra typer av besparingar gjordes.

Men det kan nämnas att New Wave också hade fickor av tillväxt som gav stöd. Bland annat större tradingordrar i Sydeuropa inom affärsområdet Profil. Denna del av affären talar inte bolaget mycket om normalt sett, men vi förstår det som att inköpsorganisationen i Asien varit skickliga på att hitta kunder till hemelektronik och liknande produkter utanför kärnmarknaden.

Idag 16/4 kommer lovande nyheter i form av en omvänd vinstvarning för första kvartalet 2021. Det heter att omsättningen faller 12% i kvartalet, till 1,2 miljarder kr, men att rörelsevinsten ökar till 100 Mkr (-24). Resultatsiffran är mycket stark. Under 2019 låg Q1-vinsten på 45 Mkr och dessförinnan har det normalt sett varit runt nollan i detta säsongsmässigt svaga kvartal.

Hur mycket som beror på bidrag framgår inte men i Q4 tog New Wave mot 12 Mkr. Så där bör inte hela förklaringen ligga. Kanske har kallt väder varit extra gynnsamt på sportsidan? Vi får se, bolaget ger ingen information om enskilda verksamhetsgrenar.

Den stora frågan är om krisen kan bli en katalysator för en bestående bättre lönsamhet inom New Wave även när efterfrågan kommer tillbaka på allvar. Ledningen har flaggat för att så kan ske andra halvåret och att man ska bygga upp lagret igen inför detta. New Wave har historiskt sett imponerat rent tillväxtmässigt. Det har varit svårare att omsätta tillväxten till stigande marginaler. Knappt 8% i marginal har varit det normala sedan 2015/16. Trots nära 2 miljarder högre omsättning har inte marginalen ökat tydligt.

Analytikerkonsensus har under hösten börjat skissa in långsiktiga marginaler på 10% för New Wave. Blir det verklighet är aktien fortfarande billig men vi är lite skeptiska. Räknar vi bort bidragen för 2020 så var marginalen alltså 7,7%. Och det ser ut som New Wave till stor del stoppat produktionen för att leverera ur lager. Den permitterade produktionspersonalen behöver komma tillbaka framöver. Då stiger kostnaderna.

Det antagande vi använder är att New Wave kan öka intjäningen till 8,5% av omsättningen framöver. Men gissningsvis kan aktien få lite högre värdering efter att bolaget bevisat sig som kriståligt under 2020 och drivs med bättre lönsamhet. Ökad lönsamhet och högre värdering tenderar gå hand i hand. En multipel på 14 gånger rörelsevinsten är ett par snäpp över vad vi tidigare använt (11x) och hur börsen behandlat New Wave.

Vårt huvudscenario pekar på en viss uppsida men inte lockade för att köpa aktien. Skulle marginalerna etableras i dubbelsiffriga höjder (optimistiskt scenario) finns dock klar potential.

Afv satte ett köpråd på New Wave i augusti då aktien var mycket lågt värderad och misstrodd på ett vis som saknade grund i den finansiella utvecklingen. Nu är läget ett annat. Aktien är dubblad. Bolaget behöver visa att man kan operera klart mer effektivt än New Wave klarat historiskt för att aktien ska se trevlig ut. Det kan ske, men oddsen är inte lika bra som förr. Neutralt råd för aktien.

Tio största ägare i New Wave Group Värde (Mkr) Kapital Röster
Torsten Jansson 2 022 34,0% 82,0%
Avanza Pension 445 7,5% 2,0%
Svolder 401 6,8% 1,8%
Fjärde AP-fonden 243 4,1% 1,1%
Unionen 237 4,0% 1,1%
Dimensional Fund Advisors 222 3,7% 1,0%
Handelsbanken Fonder 125 2,1% 0,6%
Hans Diding 65 1,1% 0,3%
Kurt Carlsson 52 0,9% 0,2%
Carnegie Fonder 51 0,9% 0,2%
Källa: Holdings