Peab: Pekar uppåt – mot taket

Byggbolaget presterar vinster i toppklass samtidigt som konkurrenterna Skanska och NCC går riktigt knackigt. Men en halvhögt värderad aktie på vinster som knappt kan bli bättre lämnar inte mycket marginal för bakslag.

Det byggbolag med störst verksamhet i Sverige heter inte Skanska eller NCC, som man kanske kan tro, utan Peab (84 kr). Åtminstone mätt efter omsättning på den svenska marknaden där Peab har ungefär 80 procent av sina intäkter.

Rötterna till det som i dag är en av Nordens största byggkoncerner sträcker sig tillbaka till 1950-talet. De välkända entreprenörerna Erik och framför allt Mats Paulssons livsverk sysselsätter numer ungefär 15 000 anställda och omsätter 52 miljarder kronor. Börsvärdet uppgår till knappt 25 miljarder.

Peab har kanske inte alltid var det mest välskötta byggföretaget. Tittar man bara översiktligt på lönsamheten sedan 2009 snittar bolagets rörelsemarginal på 3,5 procent. En ganska normal byggmarginal men något lägre än Skanskas snitt på 4,3 procent eller NCC:s 4,0 procent.

Siffrorna är kanske inte helt jämförbara men klart är att Peab har några tråkiga år i bagaget. Så är dock inte fallet just nu. Dagens kvartalsrapport från Peab visade på fortsatt finfina resultat.

Peab Q3 2018 Q3 2018 Q3 2017
Orderingång 9 917 Mkr 9 027 Mkr
Orderstock 48 036 Mkr 38 445 Mkr
Omsättning 12 445 Mkr 11 595 Mkr
– tillväxt 7% 3%
Rörelseresultat 743 Mkr 714 Mkr
– rörelsemarginal 6,0% 6,2%
Vinst per aktie 2,05 kr 1,98 kr

Orderboken är rejält välfylld och omsättningen växer. Rörelsemarginalen imponerar och prestationen ska inte förringas med tanke på att konkurrenterna Skanska och NCC tycks ha stora problem på lite olika håll.

På helåret ser Peab nu ut att gå mot en rörelsemarginal kring 4,7 procent vilket analytikerna även räknar med ska fortsätta framöver. Tabellen nedan visar hur detta står sig relativt en lång rad nordiska och europeiska byggföretag sorterade från högst till lägst rörelsemarginal. Peab finns i toppskiktet och det kan man ju inte klaga på.

Bolag Avkastning 1 år % Ebit-marginal 2019E % EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E P/E 2019E Direktavkastning %
YIT (Finland) -14,8 5,5 8,4 0,5 7,8 4,8
ACS (Spanien) 4,5 5,0 5,8 0,3 10,1 3,3
Bouygues (Frankrike) -15,3 4,9 8,8 0,4 11,5 5,1
Peab (Sverige) 2,1 4,7 8,5 0,4 11,5 5,0
Serneke (Sverige) -40,4 4,7 5,6 0,3 4,4 6,9
Hochtief (Tyskland) -12,5 4,4 7,1 0,3 13,6 2,6
Skanska (Sverige) -18,4 3,9 9,1 0,4 11,5 5,7
Veidekke (Norge) 4,6 3,6 9,9 0,4 11,1 5,6
Strabag (Österrike) -3,9 3,4 5,6 0,2 10,3 4,0
NCC (Sverige) -18,9 2,8 9,8 0,3 11,4 5,9
Balfour Beatty (Storbritannien) 0,8 2,4 8,2 0,2 12,2 1,3
Koninklijke Bam (Nederländerna) -32,6 1,9 4,6 0,1 7,1 3,1
Genomsnitt -12,1 3,9 7,6 0,3 10,2 4,4
Källa: Factset

Tar man hänsyn till värderingen på aktien blir bilden att Peab har en ganska rimlig byggvärdering (kring 12 gånger vinsten) på väldigt fina vinster (4,7 procents marginal).

Vad kan egentligen förändras till det bättre? Går allt som det ska kanske man lyckas växa något, krama ut marginellt högre marginaler och i bästa fall värderas något högre än i dag. Det är vårt optimistiska scenario (se grafik i slutet av artikeln) och uppsidan blir då ungefär 40 procent på några års sikt. I bästa fall alltså.

Nedsidan är betydligt större. Med tanke på att fortsatt fin vinstutveckling till stor del redan tycks inprisat i dagens aktiekurs är det avgörande att Peab faktiskt fortsätter prestera på toppnivå. Det kan förstås hända men åtminstone två saker talar för att det är svårt:

  • Byggbranschen är notoriskt knepig när det gäller projekt som spårar ur på grund av för frikostiga anbud, kostnadskalkyler som går snett eller oväntade problem i själva byggandet. Inte minst visar högaktuella exempel som konkursen i brittiska Carillion hur det kan gå när stora projekt med fasta priser löper amok. Även Peab har sin beskärda del av problemprojekt i bagaget (Tele2 Arena och Mall of Scandinavia). Faktum är att samtliga svenska noterade byggföretag haft rätt så stora problem någon gång de senaste fem åren. Det är alltså inget undantag utan något man bör ta hänsyn till när det gäller byggbolag.
  • Peab är en av de byggare med större koppling till den kollapsade bostadsutvecklingsmarknaden som stod för 30 procent av bolagets rörelsevinst 2017. I dagens kvartalsrapport från Peab kunde man för första gången se tydliga tecken på att inte heller Peab lär klara sig oskatt. Intäkterna från bostadsutveckling föll med 7 procent och rörelseresultatet med hela 28 procent. Visserligen bygger Peab på många håll i landet och inte bara Stockholm där problemen är som värst. Men risken är att denna verksamhet kan tynga under längre tid framöver och prognosen är att mängden påbörjade bostadsinvesteringar i Sverige faller såväl 2019 som 2020. I kvartalet kompenserades visserligen svaghet inom bostadsaffären med stark utveckling på andra håll, men framöver räknar vi med att det kan pressa lönsamheten något.
Peab
Börskurs: 84,00
Antal aktier (miljoner): 295,0
Börsvärde: 24 780 Mkr
Nettoskuld: 4 441 Mkr
VD Jesper Göransson
Styrelseordförande Göran Grosskopf
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 53 000 55 650 56 763
– Tillväxt 6% 5% 2%
Rörelseresultat 2 491 2 504 2 441
– Rörelsemarginal 4,7% 4,5% 4,3%
Resultat efter skatt 2 043 1 959 1 913
Vinst per aktie 6,92 6,64 6,48
Utdelning per aktie 4,15 4,00 4,00
Direktavkastning 4,9% 4,8% 4,8%
Nettoskuld/EBIT 0,7 0,4 0,0
P/E 12,1 12,6 13,0
EV/EBIT 10,6 10,3 10,1
EV/Sales 0,5 0,5 0,4

Bilden blir att vinsten kan falla kommande år och till en värdering kring 12-13 gånger vinsten (P/E) lockar inte aktien särskilt.

Möjligtvis kan man äga aktien för direktavkastningen på närmre 5 procent men höga utdelningar är man knappast ensam att locka med i byggbranschen.

Peabs 10 största ägare Kapital Röster
Ekhaga Utveckling AB 20,81% 48,22%
AB Axel Granlund 6,59% 5,46%
Mats Paulsson 3,76% 7,58%
Peabs Vinstandelsstiftelse 3,52% 1,72%
Familjen Kamprads stiftelse 2,90% 1,42%
SEB Fonder 2,71% 1,33%
Dimensional Fund Advisors 2,43% 1,19%
Norges Bank 2,35% 1,15%
Handelsbanken Fonder 2,11% 1,03%
Vanguard 1,74% 0,85%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.