Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bråda bokslutstider

2018-02-13 15:59

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen behåller indexledningen tack vare styrka i näst största innehavet Pandora. Bland de kortsiktiga bokslutsbeskeden är det spridda skurar.

Under börsturbulensen sedan förra uppdateringen har Nordiska Värdeportföljen återhämtat lite mark medan börsen tappat ytterligare. Portföljens totalavkastning står nu i +5,8 procent sedan starten den 15 december. Stockholmsbörsen (OMXSGI) noterar över samma period -3,2 procent och avkastningsgapet har därmed ökat till +9 procentenheter.

Vid utgången av januari låg portföljen på +9,4 procent och då var indexgapet dryga +8 procentenheter.

PANDORA UTÖKAR ÅTERKÖPEN ENLIGT SKOLBOKEN

Största glädjeämnet den gångna veckan var den fortsatta kursåterhämtningen för Pandora, som gått starkt sedan portföljen beslutade sig för att öka exponeringen när marknaden blev besviken på bolagets prognoser.

Resultatutfallen i den danska smyckesjättens bokslut var redan kända sedan kapitalmarknadsdagen och 2018-prognoserna blev i linje med de nya långtidsmålen fram till och med år 2022.

Vad gäller kapitalöverföringar till aktieägarna ska dessa öka från 5,7 miljarder danska kronor under 2017 till 6 miljarder under 2018. Att kontantutdelningen halveras till förmån för aktieåterköp är bara att applådera. Pandora är ett kapitallätt, överkapitaliserat och extremt lönsamt tillväxtbolag som värderas till mycket låga 10 gånger rörelseresultatet. Därmed är utökade återköp helt enligt skolboken för aktieägarvärde.

Pandoras planerade kapitalöverföring till aktieägarna (Källa: Bokslutspresentation 2017)

Källa: Pandoras bokslutspresentation för 2017

FRAM MED BÖCKERNA

Pandora var långt ifrån ensamma i förra veckans rapportflöde. Portföljens övriga bokslut (inklusive portföljandel) var:

  • Bredband2 (4 procent): Glädjeämne nummer två kursmässigt. 14 procents organisk intäktstillväxt, endast mindre bruttomarginaltapp och förbättrad rörelsemarginal, trots prispress i marknaden, samt starkt kassaflöde (bokslut). Utdelningen höjs med två tredjedelar, från 3 till 5 öre per aktie. Värderingen på 11 gånger ebitda går att räkna hem i nuvarande affär. Att bolaget är en potentiell uppköpskandidat i den just nu transaktionsheta nordiska operatörssektorn är en möjlig bonus, men inget Analys+ räknar med. Noterbart är även att Unibet-grundaren Anders Ströms investeringsbolag Veralda dykt upp som ny 2 procentig delägare, enligt Holdings.
  • Millicom (4 procent): Glädjeämne nummer tre kursmässigt. Bokslutet bjöd på återupptagen organisk intäktstillväxt, en ebitda-marginal som stärktes till goda 36 procent samt starkt kassaflöde. Därtill har bolaget frigjort 145 miljoner dollar genom en ny mobilmastförsäljning i El Salvador. Analys+ fortsätter att gilla kombinationen av låg värdering och exponering mot snabbväxande operatörsmarknader i Latinamerika.
  • Itab (2 procent): Portföljens numera minsta innehav har tappat en fjärdedel av sitt värde från start. Bokslutet bekräftade dessvärre att det baissiga sentimentet kring aktien varit något på spåret. Intäkterna för fjärde kvartalet vek nedåt med 6 procent valutajusterat och det justerade rörelseresultatet föll med över 40 procent. Framförallt Skandinavien pekas ut som svagt till följd av avvaktande fackhandelskunder. Därtill har besparingar inte givit förväntad effekt på sina håll i koncernen. Itab står efter sina förvärv med en betydande nettoskuld på 3,5 gånger justerad ebitda. Det ger en stor hävstång som kan stjälpa aktien i det medellånga loppet om storkunderna uppgraderar sina butiker mer återhållsamt. Värderingen är acceptabel på runt 13 gånger ebitda och 10 gånger ebit. Analys+ har nu god anledning att överväga om Itab är ett fungerande tillväxtcase eller en turnaround där huvudvärken ska bli värre innan det ljusnar.
  • Spectrum (9 procent): Bjöd som väntat på kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde (bokslutspresentation). Finanserna är nu så goda att oljekartbolaget vågar sig på att börja dela ut pengar, med ett utdelningsförslag på 0,5 norska kronor per aktie för 2017.
  • Multiconsult (3 procent): Har vinstvarnat inför bokslutet 28 februari. Beskedet att det norska teknikkonsultbygget behöver göra projektnedskrivningar på hemmaplan i sådan utsträckning att rörelseresultatet blir lätt negativt ett kvartal är självklart inte bra. Det är samtidigt för tidigt att dra några långtgående slutsatser.

KONGLOMERAT OCH KOSMETIKA PÅ TUR

Denna veckas bokslut kommer från Bonheur (4 procents portföljvikt) i morgon, Oriflame (4 procent) på torsdag och Ratos (12 procent) på fredag.

Substanscaset Bonheurs rapport är tämligen ointressant om där inte kommer några större förändringsgrepp kring innehaven. Noterbart är dock att oljerigginnehavet Fred Olsen Energy just fått förlängt kontrakt på sin enda oljerigg i arbete. Analys+ räknar med att FOE kommer att omstruktureras finansiellt i år så allt som förbättrar förhandlingsläget är positivt.

Tesen i Oriflame är fortsatt låg tvåsiffrig till hög ensiffrig tillväxt i lokal valuta plus en lönsamhet som kryper uppåt. Det räcker i så fall gott och väl för att kosmetikabolaget snart vuxit ur dagens värdering på ev/ebit 17 bakåtblickande. Därtill bör den starka balansräkningen stödja en direktavkastning på strax under 5 procent, vilket är bra för ett tillväxtcase. Nordiska Värdeportföljen gillar tillväxtmarknadsexponeringen och den kapitallätta affären.

För Ratos del är de kortsiktiga siffrorna för fjärde kvartalet redan kända, i och vinstvarningen inför förra veckan. Efter det dramatiska kurstapp som följde ökade portföljen sin Ratos-exponering till dagens nära 12 procent.

Kassaandelen står i 5 procent så Nordiska Värdeportföljen fortsätter att vara i stort sett fullinvesterad.

Nordiska Värdeportföljen 2018-02-13 (intradag)

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom