Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökar innehav i billig oljeservice

2018-01-03 18:22
Oljekarta över Somalias kust.

PORTFÖLJUPPDATERING: Oljeletningsbolaget stänger fjolåret starkt och Nordiska Värdeportföljen passar på att öka innehavet.

Nordiska Värdeportföljens norska substanscase Spectrum äger och hyr ut kartor för marina olje- och gasletningsområden världen över.

På onsdagsmorgonen meddelades att Spectrums nettoomsättning i fjärde kvartalet preliminärt blir 46 miljoner dollar. Utfallet är ungefär 15 procent bättre än väntat, ställt mot fåtalet branschanalytikerestimat som Factset har att tillgå.

2017 helårsomsättning på cirka 119 miljoner dollar väntas ge en ökning med runt 60 procent jämfört med 2016 (med fjolårsutfallets positiva skatteeffekt i Brasilien bortrensad).

Därtill meddelas att nettoskulden var runt 11 miljoner dollar vid årsskiftet. Det indikerar att även kassaflödet varit bättre än väntat under fjärde kvartalet.

Aktievärderingen fortsatt nedtryckt

Huvudförklaringen till förbättringarna är oljeprisets återhämtning. Uppgången gör att oljebolagens intresse och möjligheter till att jaga nya fyndigheter återvänder, vilket ökar intresset för Spectrums kartbibliotek.

Brentolja för leverans nästa månad kostar nu drygt 67 dollar fatet, nivåer som inte setts på nära tre år. Det är dock fortfarande långt från de över 110 dollar fatet som gällde innan det prisras som inleddes sommaren 2014.

Förutsättningarna för Spectrum är oförändrat positiva sedan Affärsvärldens senaste köpråd – så länge oljepriset inte rasar är aktien en kruttunna av potential. Den defensiva affären (för att vara inom oljeservice) värderas även fortsatt inte till mer än runt 2–3 gånger kommande års ebitda-resultat samt kassaflöde.

Kassaflödet återinvesteras i fler kartor. Biblioteket som byggs upp skrivs sedan ned mekaniskt, och inte baserat på utnyttjande. Här finns nu dolda värden utanför balansräkningen, men det kan behöva ske strukturaffärer i branschen för att de ska komma fram.

Nordiska Värdeportföljen ökar

Nordiska Värdeportföljen köper ytterligare 900 aktier i Spectrum. Köpet sker till onsdagens stängningskurs på 40 norska kronor (efter att Spectrum stigit 2,6 procent under onsdagen). Utifrån en NOK/SEK-kronkurs på 1,0071 innebär det att portföljens vikt i Spectrum ökar från 4 till 8 procent avrundat, och att kassan minskas från 11 till 8 procent.

Nordiska värdeportföljen 2018-01-03

Det nya Spectrum-köpet ökar portföljenexponeringen mot energi ytterligare, medan portföljens växande övervikt i lågvärderad förnyelsebar vindkraft balanseras upp något av lågvärderad fossil energi igen.

Pragmatiska värdeinvesterare hoppas på sol men packar för regn.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom