Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Smyckesjättens tydliga plan

2018-01-18 10:19

PORTFÖLJUPPDATERING: Nordiska Värdeportföljens ökning i smyckesbolaget har börjat väl. Och lite mer om paradoxen att förbli soligt fullinvesterad, men hoppas på regn.

Affärsvärlden Analys+ inspirationsportfölj Nordiska Värdeportföljen utökar sin initiala indexledning något. På onsdagens stängningskurser var totalavkastningen +11,4 procent sedan starten den 15 december. Stockholmsbörsens OMXSGI har samtidigt givit +2,6 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2018-01-17 (stängningskurser)

Vinner Pandora börsens förtroende via transparens?

Vid förra veckouppdateringen gjordes ett tilläggsköp i det näst största portföljinnehavet Pandora. Det danska smyckesbolaget hade då fallit kraftigt på förhandsinfo inför denna veckas kapitalmarknadsdag.

Tisdagens kapitalmarknadsdag i Köpenhamn bjöd sedan på 162 powerpointbilder och dryga fem timmar filmad presentation. Några nyckelbilder att kika på:

 • S. 2: Probleminsikt och den ompositionering av affären som är planerad för femårsperioden 2018–2022.
 • S. 3: Självförklarande summering av varför en investering i affären bör övervägas.
 • S. 9: Redan under första kvartalet kommer nya grepp kring tillverkningsmetoder och produktdesign att börja nå kunderna.
 • S. 17: Möjligheter att växa ikapp online i USA.
 • S. 21: Skalan på Pandoras affär jämfört med konkurrenters.
 • S. 22: Tillväxtmöjligheter geografiskt och över produktkategorier.
 • S. 25: Målbild för Pandora år 2022.
 • S. 40: Planerad förändring av försäljningskanalmix.
 • S. 82: Produktivitetsskiss för tillverkningen.
 • S. 136: Drivare av 7–10 procents organisk tillväxt (i lokal valuta).
 • S.139: Lönsamt att köpa ut franchisebutiker (för 1–2 gånger ebitda).
 • S. 145: Varför 2 procentenheter av den långsiktiga ebitda-marginalen behöver offras.
 • S. 153: Tillväxt med begränsade kapitalbehov.

Aktien började återhämtas allteftersom kapitalmarknadsdagen fortlöpte, och uppgången fortsatte under onsdagen. Därmed har portföljens tilläggsköp i förra veckan så här långt varit lyckosamt, och innehavet som helhet är nu marginellt tillbaka på plus.

Paradoxen att vara fullinvesterad men hoppas på kursfall

I de övriga innehaven har där inte varit några större nyheter så här långt i veckan.

Lite uppdaterade data om allokeringen ungefär en månad in i portföljens livstid:

 • Antal innehav: 14 (15 vid starten inklusive sålda Dedicare)
 • Substanscase: 46,5 procent (40,0 procent vid starten)
 • Kassaflödescase: 18,7 procent (22,1 procent vid starten)
 • Lågvärderad tillväxt (GARP): 30,1 procent (26,1 procent vid starten)
 • Kassandel: 4,6 procent (11,7 procent vid starten)

Låga värderingar gör att Nordiska Värdeportföljen finner riskpremierna acceptabla i samtliga innehav. I substanscasen Bonheur, Eastnine, Eolus Vind, Ratos och Spectrum handlar det om att få värden "på köpet". Kassaflödescasen Actic Group, Bredband2, Europris, Millicom och Telenor utgår från billiga och defensiva löpande kassaflöden. Och i GARP-case som Itab, Multiconsult, Oriflame och Pandora är strategin öppen för att betala lite mer för bevisad tillväxtpotential, med betoning på lite.

Riskspridningen över de här värdeinslagen ger visst nedsidesskydd på längre sikt, men optimalt för strategin vore ett så pass kraftigt börsdyk att även värdeportföljer hamnar i förlustterritorium. Det kan låta paradoxalt, men för en långsiktig investerare är omplaceringsmöjligheterna i en riktigt stökig börs värda mycket mer än det fåtal möjliga felprissättningar som går att finna i dagens bubblande börshausse.

Vid global konjunkturförsvagning kan det uppstå fler möjligheter inom exempelvis tillverkande exportbolag och råvaror. Vid en hemmasnickrad nordisk skuldkris kan skuld- och räntekänsliga sektorer som fastigheter, bostäder, inhemskt sällanköp och den lokala finansmarknaden, inklusive banker, bli intressanta jaktmarker. Än är dessa sektorer generellt inte på långa vägar avkylda i Sverige och Norge.

Alternativt blir nordiska börser dyrare över hela linjen, exempelvis om investerare i än större grad börjar extrapolera dagens rekordlåga räntor in i evigheten. Då ökar portföljens möjligheter att realisera innehav till fullpris medan utsikterna att hitta nya värdekandidater krymper snabbt. Detta scenario är på intet sätt otänkbart, men dess enda verkliga vinnare är de som ändå planerat att lämna aktiemarknaden eller som kan skifta kapital till andra typer av placeringar. För investerare som vill eller behöver återinvestera till högre avkastning är övervärderade börser en tålamodskrävande ökenvandring.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom