Norskt konglomerat triggat

PORTFÖLJUPPDATERING Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har stärkts mer än börsen senaste veckan. Särskilt glädjande är affären som kan krympa norska Bonheurs rabatt-på-rabatt.

Portföljens totalavkastning är nu 23,1 procent sedan starten den 15 december i fjol (20,4 procent vid förra veckans uppdatering. Avkastningsgapet mot Stockholmsbörsens breda OMXSGI index är nu nära 19 procentenheter (17 procentenheter).

 

HÄNDER I PORTFÖLJEN:

  • Flertalet innehav har utvecklats bättre än index, och den senaste tiden är det mindre delar inom portföljens stora energiben som dragit iväg lite extra. Det gäller i synnerhet oljekartbolaget Spectrum (9 procents portföljvikt), som fortsätter få hävstång på ett stigande oljepris.
  • Energivinkeln gäller även det maritima konglomeratet Bonheur (4 procent). Här överraskar styrelsen nu positivt med att frivilligt realisera en mindre del av de betydande värdena som finns inlåsta i strukturen. Bonheur säljer ett 49 procentigt delägande i två tills nu helägda skotska vindkraftsparker. Transaktionen värderar parkerna till motsvarande 35 miljoner norska kronor per megawatt i produktionskapacitet. Ställ det mot segmentets drygt 8 miljoner norska kronor per megawatt i bokfört värde, som vi lyfte fram i vårt köpråd för Bonheur. Köparen Aviva betalar 117 miljoner pund, och med denna finansiella investerare på plats väntas ny finansiering frigöra mer medel. Totalt räknar Bonheur med att få loss 182 miljoner pund som kan investeras i förnyelsebart på andra håll eller gå till ”allmänna företagsändamål”. Skulle Bonheur återköpa aktier till rabatt skulle värdeskapandet bli närmast självspelande på dagens substansrabatt. Vi står fast vid bedömningen att Bonheur kan motivera ett konservativt substansvärde på 150 norska kronor per aktie, med uppsidesmöjligheter.
  • Millicoms (4 procent) rapport bjöd på stabilitet, med en ebitda-lönsamhet på 36,5 procent. Mer intressant var dels beskedet att amerikanska justitiedepartementet stängt ned sin utredning av bolagets påstådda oegentliga betalningar i Guatemala samt att styrelsen överväger att dubbellista aktien i USA. Det senare kan vara en del i att rätta till den latinamerikanska operatörens rabattvärdering relativt sektorn. Millicom står högre än tiden före rapporten och fortsätter uppvärderingen snabbt hela vägen till vår kortsiktiga riktkurs på 650 svenska kronor så kommer vi överväga att lätta på innehavet.
  • Därtill har den svenska kronans fortsatta försvagning kortsiktigt gynnat portföljen, via en knappt 50 procentig portföljandel i norska samt danska innehav.

Nordiska Värdeportföljen 2018-05-02 (intradag).PNGNordiska Värdeportföljen 2018-05-02 (intradag) 

RATOS, BONHEUR OCH ORIFLAME PÅ TUR

Näst på tur för delårsbesked är Ratos i morgon, torsdag, följda av Bonheur och Oriflame (4 procent) på fredag.

  • Vid Ratos-rapporten håller vi tummarna för tydliga och pedagogiska ledningsbesked som ökar marknadens förståelse för hur pass långt under marknadsvärde som Ratos mångåriga innehav ligger bokförda. I en idealvärld skulle Ratos visa vilja att plocka fram dessa värden snabbt och frivilligt, men Ratos-portföljen är så pass lågt värderad i utgångsläget att oddsen talar för placeringen oavsett.
  • Från Bonheur är ytterligare tydlighet kring kapitalutskiftningar och förvaltningsstrategin framåt önskvärd.
  • Och i Oriflame är det fortsatt expansionen på tillväxtmarknader utanför Östeuropa och på nätet som är det intressanta.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se