Adventure Box Technology faller i handelsdebuten på Nasdaq First North

Dataspelsteknologiföretaget Adventure Box Technology, som tillhandahåller en online-plattform där användare själva kan skapa, dela och spela 3D-dataspel, sjönk 11 procent till 6:76 kronor när bolaget på måndagen hade handelsdebut på Nasdaq First North, om man jämför med den splitjusterade teckningskursen på 7:60 kronor i en nyemission som bolaget genomförde i somras.

Den nyemissionen tillförde 19,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Företaget hade inför måndagens notering 256 aktieägare och genomförde inte någon ytterligare nyemission under hösten inför noteringen.

Under de fem år som företaget har varit aktivt har 48 miljoner kronor investerats i bolaget, varav 27 miljoner kronor har aktiverats som utvecklingskostnader och är upptagna som tillgångar i balansräkningen.

“Fram till och med oktober, 2019, har över 66 tusen registrerade användare skapat över 50 tusen dataspel på bolagets plattform”, skrev Adventure Box i bolagsbeskrivningen inför noteringen.

Bland riskerna noteras att bolaget bildades 2014 och inte har någon bevisad intjäningsförmåga. De totala intäkterna uppgick under de senaste 13 månaderna fram till och med det tredje kvartalet till 3,9 miljoner kronor (1,8), varav nettoomsättningen dock var noll.

Företagets intäktsmodell bygger i nuläget på reklamintäkter.

“Ytterligare intäktsmodeller kommer implementeras under de kommande tolv månaderna”, skrev Adventure Box.

Bolagets likvida medel i slutet av september 2019 var 15,7 miljoner kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här