Affärsvärldenfonden fusioneras in i Lannebo Sverige

Lannebo Sverige tar över Affärsvärldenfonden som i dag förvaltas av fondbolaget Lundmark & Co. Affärsvärldenfonden är den Sverigefond som presterat bäst på marknaden i år.

Håkan Lundmark, vd och förvaltare på Lundmark & Co, har förvaltat Affärsvärldenfonden sedan starten 31 december 2015. En gång i månaden har Affärsvärldens analytiker och Håkan Lundmark haft placeringsråd.

– Det har varit ett väldigt roligt och givande samarbete med Affärsvärldens börsredaktion, inte minst i år då Affärsvärldenfonden har haft en jättebra avkastning och goda inflöden, säger Håkan Lundmark.

Hittills i år har Affärsvärldenfonden haft en avkastning på 13,2 procent. Den starka utvecklingen gör Affärsvärldenfonden till den bäst presterande Sverigefonden hittills i år.

Bakom framgången ligger bland annat långsiktighet, säger Håkan Lundmark. Fonden har en placeringshorisont på tre till fem år, vilket kräver tålamod.

– Vi har haft en låg omsättningshastighet och vågat hålla fast vid det vi tror på, säger han.

Affärsvärldenfonden har under åren hittat flera högavkastande guldkorn. Håkan Lundmark lyfter fram läkemedelsbolaget Sobi, tobakskoncernen Swedish Match och värmepumpsbolaget Nibe som särskilt lyckosamma placeringar de senaste åren.

Att en ekonomitidning som Affärsvärlden driver en fond var och är en unik idé. De ändrade reglerna inom PPM kräver dock en större fondförmögenhet än vad fonden har i dagsläget.

– Det är rätt läge att ett stort och välrenommerat fondbolag som Lannebo tar över, säger Affärsvärldens chefredaktör Erik Wahlin.

Affärsvärldenfondens fondförmögenhet ligger i dag knappt 50 miljoner kronor, för lite för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning. Lannebo Sverige har idag en fondförmögenhet på drygt 3,4 miljarder kronor.

– Det gör att en fusion är en bra lösning, även om det är tråkigt att lämna en så bra fond, säger Håkan Lundmark.

Lannebos Sverigefond har de senaste fem åren haft en värdeutveckling på nära 90 procent, att jämföra med Affärsvärldens generalindex, som är upp 50 procent.

Martin Öqvist, vd på Lannebo Fonder, ser fram emot att integrera in Affärsvärldenfonden i Sverigefonden.

– Vi gillar och hjälper gärna tidningen Affärsvärlden. Affärsvärldenfonden har i år haft en väldigt bra avkastning, men det är viktigt att också väga in det långsiktiga resultatet.

Lannebo Sverige förvaltas av Martin Wallin och Robin Petterson. Förvaltningsstrategin grundar sig i värdeinriktad aktieanalys. Fonden har haft en avkastning på 9,4 procent i år.

– Våra investeringar baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner, säger Robin Pettersson.

Fusionen mellan fonderna utlöser ingen reavinstbeskattning.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.