Africa Oil har erhållit vinstutdelning från Prime och ser ökad produktion i Egina oljefältet

Olje- och gasbolaget Africa Oil har erhållit sin sjunde vinstutdelning från Nigeria-tillgången Prime och rapporterar samtidigt positiva operationella nyheter från Egina oljefältet.
Olja
Foto: Eli Hartman / TT
Prime har distribuerat en total utdelning på 75 miljoner dollar varav Africa Oil har mottagit 37,5 miljoner dollar av dessa, korresponderande till bolagets ägarandel i tillgången på 50%, enligt ett pressmeddelande.

Africa Oil planerar att använda 18 miljoner dollar av utdelningen till att reducera sin utestående balans i lånet hos BTG till 123 miljoner dollar.

Vidare rapporterar oljebolaget att oljefältet Egina har sett en signifikant ökning av sin produktion, till följd av att OPEC+ lättat på produktionstaken. I juni höjdes taket för produktionen till 173 000 fat olja per dag och i juli och augusti ska fältet få producera 181 000 respektive 177 000 fat olja per dag. Detta kan jämföras med snittproduktionen under det första kvartalet som låg på 152 000 fat olja per dag.