AK Nordic får sanktionsavgift av Finansinspektionen

Kreditmarknadsbolaget AK Nordic har fått en anmärkning och sanktionsavgift på 20 miljoner kronor av Finansinspektionen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Skälet till detta är att bolaget har brutit mot bestämmelserna i likviditetstäckningsregelverket.

”Bolagets likviditetstäckningskvot har varit lägre än den bindande miniminivån vid flera tillfällen, och FI har inte informerats om avvikelserna”, skriver myndigheten.

Överträdelserna har enligt Finansinspektionen ökat risken för att AK Nordic inte kan klara av sina kortfristiga likviditetsåtaganden. Enligt myndigheten har bolaget vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna.