”Aktiemarknaden har inte riktigt hängt med i vår förändring”

INTERVJU Anders Lidbeck om varför han lämnar som Eneas vd nästa vår, om bolagets transformering, nya kundmix, förvärvsplaner och aktiemarknadens syn på Enea. Exklusiv intervju på Affärsvärlden Analys+.

Du har aviserat att du lämnar som vd vid årsstämman 2019 och du föreslås av valberedningen bli ny styrelseordförande i Enea. Varför slutar du som vd?
– Det har varit fantastiska år under vilka vi förändrat Enea och lyft fram de delar som skapar värde för aktieägarna. Men när jag började på Enea var det i rollen som styrelseordförande, och i det perspektivet är det snarare märkligt att jag snart spenderat nästan 8 år som vd. Men saker tog lite längre tid än förväntat och krävde en hel del operativa åtgärder. Så att bli styrelseordförande – givet att jag väljs på årsstämman nästan år – är egentligen en återgång till så som det var tänkt från början. Enea har också transformerats kraftigt under dessa år, och någon gång ska man kliva åt sidan och låta en ny kraft ta över.

Vad var det som tog längre tid än väntat?
När jag blev arbetande styrelseordförande var Enea på många sätt ett konsultbolag som även sålde mjukvara. Det fanns en intern debatt om vilken del av bolaget som finansierade den andra. Externt på börsen har man alltid varit intresserad av mjukvaran i första hand, men det fanns vid den här tiden en stor nordisk konsultaffär i bolaget, som inte hade någon större koppling till mjukvaruaffären. Den verksamheten sålde vi fyra månader efter jag kom in som vd, samtidigt som arbetet med att på djupet förstå och förbättra mjukvaruaffären accelererades.

 

Hur då?
Jag fick en djupare förståelse för verksamheten när jag klev in som interims-vd. Ganska snabbt införde vi nya affärsmodeller för att skapa återkommande licensintäkter, vi förändrade belöningssystemen för säljarna och genomlyste existerande kontrakt. Ambitionen var att minska beroendet av enskilda kunder och enskilda produkter. Enea har därefter, främst via förvärv, förflyttat sig upp i mjukvarustacken, utökat mjukvaruerbjudandet och produktportföljen, samt förstärkt den globala närvaron. Dessutom är den tidigare konflikten med den stora kunden till största delen hanterad.

Det finns många likheter med din transformering av Telelogic en gång i tiden?
Man kan på flera sätt jämföra det med resan i Telelogic, där vi gick från att ha vår största etablering i Sverige till att ha stor närvaro i flera länder och flera framgångsrika produkter i portföljen. Det stora franska förvärvet som Enea genomförde för två år sedan (Qosmos, AFV reds anm.) och förvärvet av amerikanska Openwave Mobility för ett år sedan har skapat ett nytt Enea som är ett helt annat bolag jämfört med för tio år sedan. Jag är också extra stolt över att Enea genomfört den här transformationen under tillväxt och med väldigt god lönsamhet. Vi har till exempel haft ebit-tillväxt under 16 och omsättningstillväxt under 17 av de 17 senaste kvartalen.

Ni har kraftigt minskat er exponering mot Ericsson och Nokia de senaste åren?
När jag tillträdde utgjorde de stora kunderna över 70 procent av mjukvaruaffären, och vi hade till och med en Ericsson-representant i styrelsen. En del undrade om vi de facto var en outsourcad Ericsson R&D-avdelning, och det där har vi ju successivt förändrat fram tills idag. Ericsson är fortsatt en mycket viktig kund till Enea, men det har funnits en ambition att bredda affären utanför nyckelkunderna för att på så sätt minska den operativa risken. Även från stora kunder har det funnits önskemål om en sådan breddning, och nu kan vi konstatera att det har hänt.

Hur ser beroendet av stora kunder ut idag?
Intäkterna för de stora kunderna (marknadsområdet ”Key Accounts”, AFV reds anm.) taktar nedåt under kontrollerade former och med bibehållen god lönsamhet. De utgör cirka 25 procent av totala intäkterna idag. Samtdigt som våra nya, förvärvade produktområden växer på marknader som är mindre utsatta för konkurrens från öppen källkod, där det är lättare att ta betalt och lättare göra affärer med en långsiktig potential.

Hur har förvärven förändrat er kundmix?
Vi har betydligt fler affärer och därmed fler nya kunder. Till exempel har Openwave Mobility 100 procent av sin affär mot telekomoperatörer. Det är det vi menar när vi pratar om att flytta oss upp i värdekedjan och närmare slutkunden. Nu har vi applikationer som vi säljer direkt till operatörer, vilket i sig är en stor förändring.

Vilka operatörer har ni på kundlistan?
Enea är nu inne på sju av världens absolut största operatörer, och strategin är att fortsätta växa inom detta område. Vi har bland annat lösningar för att optimera mobil videotrafik och är med och bidrar till den framväxande 5G-arkitekturen. Idag utgör telekom och networking, det vill säga både operatörer och tillverkare av telekomutrustning, cirka 75 procent av vår kundbas. Så vi har faktiskt påbörjat en breddning och expansion in i området cybersäkerhet.

Er konsultaffär krymper som andel av totalen. Hur ska man se på utvecklingen framöver?
I tredje kvartalet utgjorde konsultintäkterna 17 procent, och andelen har minskat i takt med våra förvärv. Vi har också haft problem med konsultaffären i USA, som inte riktigt fått fart. Samtidigt ska man komma ihåg att våra konsultintäkter har en väsentligt lägre bruttomarginal än mjukvaruintäkterna. Därmed utgör denna affär en relativt liten del av vår vinst. Denna utveckling har därför också faktiskt varit positiv för Eneas bruttomarginal.

Men konsultaffären krävs fortfarande för att stödja er mjukvaruaffär?
När jag kom till Enea så hade vi en mjukvaruorganisation i USA som var väldigt liten, och jag har alltid haft uppfattningen att man måste ha en kritisk massa i USA för att kunna kalla sig ett globalt mjukvarubolag. Så vår konsultverksamhet där gav oss en plattform i USA som vi bedömde som värdefull, och ambitionen var att växa och succesivt integrera den i takt med att vi vann nya mjukvaruaffärer. Nu har vi en mycket större bas i USA, framförallt via förvärvet av Openwave Mobility. Så den strategiska betydelsen av konsultaffären har därmed minskat, vilket gör att den i högre grad måste leva på sina egna meriter och bidra bättre till vårt faktiska resultat än den gjort historiskt. Det jobbar vi med.

Enea är nettoskuldsatt efter de två senaste förvärven. Hur ser du på nya förvärv framöver?
Vi fokuserar på organisk tillväxt, men förvärv är fortsatt en del av vår tilläxtstrategi. Vi fyller på vår kassa hela tiden tack vare våra stabila kassaflöden och nettoskulden var drygt 470 miljoner kronor efter tredje kvartalet. Vi tog god tid på oss för att hitta och genomföra förvärven av Qosmos och Openwave Mobility, och vi vill inte stressa fram någonting nu heller. Vi vill ta väl valda steg för att förbättra Eneas marknadsposition. Qosmos var till exempel inte lönsamt när vi förvärvade det för två år sedan, men nu har verksamheten en bra rörelsemarginal och var dessutom den snabbast växande delen av Enea i tredje kvartalet. Openwave Mobility presterade runt 10 procent rörelsemarginal innan vi förvärvade dem, och så här långt har vi på mindre än ett år fördubblat den marginalen. Vi har kort sagt en förvärvsmodell som fungerar – och vi har fortsatt förvärvsutrymme med egna medel, om än inte för lika stora förvärv som våra två senaste.

Inom vilka områden letar ni förvärv?
Vi vill framförallt fortsätta att stärka vår position inom telekom- och networking-vertikalen, som är vårt fokus. Att utöka mjukvaruaffären mot våra operatörskunder är ett prioriterat område. Likaså vårt erbjudande inom cybersäkerhet, där vi idag inte har ett erbjudande som riktar sig direkt mot slutanvändaren (i nuläget är den en inbyggd lösning, AFV reds anm).

Ni redovisade inte hur stor den organiska tillväxten var i tredje kvartalet?
Den frågan har jag fått många gånger och jag har respekt för att frågan ställs. Det korta svaret är att vi hade organisk tillväxt i tredje kvartalet. De stora penseldragen i Enea är att intäkterna mot de traditionella nyckelkunderna faller (marknadsområdet ”Key Accounts”, AFV reds anm.), de nya mjukvaruområdena växer organiskt (”Worldwide Software Sales”) och konsultaffären (”Global Services”) har haft ömsom tillväxt och kontraktion. Om vi lägger ihop de tre delarna så hade vi organisk tillväxt, i svenska kronor. När vi går in i mars nästa år blir även Openwave Mobility en del av denna organiska tillväxt. Vår interna organisation är indelad i separata affärsområden (business units), där vi idag har fyra mjukvaruben och ett konsultben att stå på. Alla har tillväxtmål som man fokuserar på, med undantaget för den delen som specifikt riktar sig till våra traditionella nyckelkunder, där man istället är inriktad på att hantera den nedåtgående trenden på bästa sätt.

Vad återstår av konflikten och skiljeförfarandet med den stora kunden?
Skiljedomen med den större kunden kommunicerades i januari i år. I juni meddelade vi att vi nått en överenskommelse om att erhålla full betalning, som helt täcker skillnaden mellan priset i avtalet och den ensidiga prissänkningen som den större kunden införde. Det som återstår nu är att fullt ut implementera och verkställa den skiljedom som kom i januari.

Enea behandlas ganska styvmoderligt av aktiemarknaden?
Jag vill inte recensera aktiemarknaden. Men jag tror inte att aktiemarknaden i alla stycken riktigt hängt med i vår förändring. Det finns fortfarande de som tror vi är ett it-konsultbolag, eller en outsourcad utvecklingsavdelning till Ericsson. Vissa är faktiskt fortfarande kvar i det som vi lämnade 2011. Men det får man ha respekt för, och vi jobbar inte lika mycket med att förändra bilden av Enea på aktiemarknaden som med att förändra vår faktiska verksamhet. Det senare är trots allt viktigare för oss.

Finns det något som talar för en förändrad syn?
Vi har två analytiker som bevakar oss sedan en lång tid tillbaka, och det utländska intresset har ökat. Det är trots allt väldigt heta tillväxtområden inom telekom och cybersäkerhet som Enea nu är verksamt inom, och det är inte många bolag på Stockholmsbörsen som är med och bygger nästa generations mobilnät. Under hösten har det var en hög aktivitet på investerarfronten, framförallt bland förvaltarna. Det är säkert också positivt att Enea flyttar från Small Cap- till Mid Cap-listan från och med 2019.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.