Alla presentationer från Affärsvärldens Temadag Förvärvstillväxt

Tisdagen den 9 juni ägde Affärsvärldens Temadag Förvärvstillväxt rum. Presentationerna kunde följas online. Moderator var Peter Benson. Alla analyser och presentationer finns länkade i artikeln. Bolagen som deltog var Alcadon, Green Landscaping, Aspire Global, Nederman, Fastator och BHG Group.

 

Videon ovan visar Temadagen i sin helhet. Nedan finnes presentationerna uppdelade för respektive bolag.

Bolagspresentation och analyser.

Klicka på bolagsnamnet för att komma till presentationen.

Alcadon – vd Sonny Mirborn – Länk till analys

Green Landscaping – vd Johan Nordström och cfo Carl-Fredrik Meijer – Länk till analys

Aspire Global – vd Tsachi Maimon – Länk till analys

Nederman – vd Sven Kristensson – Länk till analys 

Fastator – vice vd Svante Bengtsson – Länk till analys

BGH Group – vd Adam Schatz – Länk till analys

Temadagarna har tagits fram för att ge både våra analytiker och prenumeranter bättre möjligheter att träffa intressanta börsbolag. Det ligger helt i linje med Affärsvärldens filosofi som är att fler insikter ger mer avkastning.

Läs mer om Affärsvärldens Temadagar här och se tidigare bolag och presentationer.