Alltför ensidigt drogberoende – vänta

ANALYS Bolaget bör sätta sin stora kassa i bruk genom att bredda sig med förvärv. Hittills har ledningen vilat på hanen.

VÄNTA Orexo utvecklar och säljer läkemedel baserade på bolagets innovativa drug delivery-teknologier, det vill säga smarta sätt att få kroppen att ta upp en läkemedelssubstans i rätt mängd och i rätt takt. Orexo är förmodligen mest kända för läkemedlet Zubsolv, som används mot opiatberoende.

Det stora beroendet av ett enda preparat på en enda marknad är en tydlig riskfaktor i Orexo. Försöken att etablera Zubsolv utanför USA har så här långt inte lyckats. Och bolagets beroende kan rentav bli ännu större framöver.

Ebit-marginalen för Zubsolv i USA bedöms vara 45–50 procent. 2019 var utfallet 48,8 procent. Orexo har alltså en mycket stark lönsamhet i USA. En orsak till den goda lönsamheten är att Orexo har sänkt produktionskostnaden för Zubsolv i USA. Orexo har fått ned kostnaden per tablett med 40 procent jämfört med snittkostnaden under 2017.

Till följd av den fina lönsamheten har Orexo en stark finansiell ställning. Bolaget har en nettokassa på 527 miljoner.

I nuläget ser Zubsolv ut som en kassako för Orexo, men tillväxten är relativt låg och det är alltid en stor risk när ett enda preparat drar in hela vinsten. Ledningen i Orexo arbetar därmed kontinuerligt för att försöka bredda produktportföljen.

Lyckas Orexo bredda produktportföljen med lämpliga preparat finns goda chanser att aktien värderas upp. Men det har gått en tid utan att något hänt på den fronten. Så detta skulle vara ett optimistiskt scenario.

I ett normalscenario, utan strukturaffärer, räknar vi med att försäljningen sjunker under 2020 till följd av de lägre royaltyintäkterna från Abstral. Även lönsamheten kommer bli väsentligt sämre av samma skäl, och dessutom en högre kostnadskostym. Vi skissar på en marginal på 18 procent. Lite lägre ut på prognoshorisonten räknar vi med en normaliserad marginal på 22 procent.

Använder vi en multipel på 11 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på drygt 35 procent. Multipeln kan tyckas låg, men till bilden hör att Orexos patent för Zubsolv i USA löper till 2032.

Ska man köpa aktien? Enproduktsberoendet är en tydlig risk. Insynsägandet i bolaget är dessutom lågt. Vd äger aktier för 3 miljoner kronor och i övrigt finns inget ägande att tala om. Det imponerar inte. I den positiva vågskålen verkar Orexo däremot ha en del skott i bössan och den finansiella ställningen är god. Förhoppningsvis kan ledningen skapa aktieägarvärde genom att sätta sprätt på kassan. Men det återstår att se.

Det är inget fel på uppsidan i vårt huvudscenario, men det stora beroendet av Zubsolv gör att risknivån är hög. Rådet blir neutral. Vill man ha en aktie i sektorn så har Börsplus tidigare förespråkat Sobi.

Detta är en kortversion av Alltför ensidigt drogberoende. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.