Alm Equity ökar omsättning och nettoresultat

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar ökande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Joakim Alm
Joakim Alm VD och grundare av Alm Equity. Foto: Alm Equity
Omsättningen steg 186,0% till 615 miljoner kronor (215).

Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor (59), med en rörelsemarginal på 4,4% (27,4).

Resultatet före skatt var 109 miljoner kronor (48).

Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor (40), en ökning med 145% mot föregående år.

Resultatet påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 72 miljoner kronor (14), samt orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter under uppförande på 70 miljoner kronor (8).

Resultat per aktie hamnade på 2,48 kronor (1,14), vilket innebär en ökning med 117,5% mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 1 242 miljoner kronor (542).

Alm Equity ska starta ett gemensamt förvaltningsbolag med fastighetsbolaget Corem, efter att man identifierat 11 000 byggrätter i Stockholm.

Det gemensamma bolaget ska bli en av Sveriges första bostadsförvaltare på tio års sikt och målet under 2022 är att börsnotera enheten, för att skapa en bra kapitalstruktur och förutsättningar för expansion.

Alm Equity, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 615 215 186,0%
Rörelseresultat 27 59 -54,2%
Rörelsemarginal 4,4% 27,4%
Resultat före skatt 109 48 127,1%
Nettoresultat 98 40 145,0%
Resultat per aktie, kronor 2,48 1,14 117,5%
Likvida medel 1 242 542 129,2%