Alm Equity ökar omsättningen

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen steg 79,6 procent till 413 miljoner kronor (230).

Rörelseresultatet blev 100 miljoner kronor (18), med en rörelsemarginal på 24,2 procent (7,8).

Resultatet före skatt var 119 miljoner kronor (148).

Resultatet efter skatt blev 117 miljoner kronor (142), en minskning med 17,6 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 444 miljoner kronor (453).

Kassaflödet för kvartalet var -255 (+63) miljoner kronor. Kassaflödet påverkades i kvartalet av återbetalningen av ett obligationslån på 476 miljoner kronor vilket enligt plan återbetalades med medel ur egen kassa.

“Verksamheten i ALM Equity-koncernen har under första kvartalet 2020 utvecklats positivt i alla bemärkelser. Omsättning, vinst och kassaflöde är på nivåer vi kan känna oss stolta över. Genom att vi lämnat successiv vinstavräkning kommer den redovisade vinsten uppvisa större skillnader mellan kvartalen beroende på hur stora slutavräkningar och orealiserade värdeförändringar som har infallit under perioden”, säger vd Joakim Alm i en kommentar.

“Vi bedömer exempelvis redan nu att det kommer krävas en transaktion med extraordinära intäkter för att under kommande två kvartal kunna överträffa resultatet i första kvartalet. Det rullande 12-månaders resultatet torde ge den mest rättvisande bilden av verksamheten”, säger han vidare.

Alm Equity, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 413 230 79,6%
Rörelseresultat 100 18 455,6%
Rörelsemarginal 24,2% 7,8%
Resultat före skatt 119 148 -19,6%
Nettoresultat 117 142 -17,6%
Likvida medel 444 453 -2,0%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här