Amasten ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period i fjol.
Amastens VD Mikael Rånes.
Amastens VD Mikael Rånes. Foto: Amasten

Hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (109), en ökning med 38,5% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 62 miljoner kronor (48).

Förvaltningsresultatet uppgick till 29 miljoner kronor (23).

Resultatet efter skatt blev 128 miljoner kronor (42).

Substansvärdet per aktie låg på 8,11 kronor (6,77).

Amasten har efter kvartalets utgång kommunicerat nya externa mål som bland annat innefattar en fördubbling av fastighetsvärdet under en treårsperiod, från 10 till 20 miljarder kronor. Bolaget ska under samma period påbörja nybyggnation av minst 2 000 länder. Avkastningen på eget kapital ska uppgå i snitt till 15 procent per år under en femårsperiod.

Amasten, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 151 109 38,5%
Driftöverskott 62 48 29,2%
Förvaltningsresultat 29 23 26,1%
Nettoresultat 128 42 204,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 8,11 6,77 19,8%