Amazon slår förväntningarna rejält

E-handelsjätten Amazon överträffar analytikernas förväntningar rejält i det tredje kvartalet. Både omsättningen och resultatet var högre än väntat. Däremot är prognosen för rörelseresultatet för fjärde kvartalet lägre än väntat då bolaget spår covid-19-relaterade kostnader på 4 miljarder dollar, upp från 2,5 miljarder under det nu gångna kvartalet.
Omsättningen steg 37,4% till 96,15 miljarder dollar (69,98). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 92,78.

Molntjänstedivisionen Amazon Web Services (AWS) ökade intäkterna med 29% till 11,6 miljarder dollar, vilket var ungefär i linje med förväntat.

Resultat per aktie hamnade på 12,37 dollar (4,23), vilket är 66,9% bättre än analytikerkonsensus som låg på 7,41.

För det fjärde kvartalet räknar Amazon med en nettoförsäljning på mellan 112 och 121 miljarder dollar, en ökning med 28-38% jämfört med samma kvartal 2019. Rörelseresultatet väntas bli mellan 1,0 och 4,5 miljarder dollar, jämfört med 3,9 miljarder för ett år sedan, men analytikerna förväntar sig 5,8 miljarder.

Amazon, BUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 96,15 92,78 3,6% 69,98 37,4%
Resultat per aktie, USD 12,37 7,41 66,9% 4,23 192,4%

Konsensusdata från Factset