Amerikansk sysselsättning ökade mer än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mer än väntat under maj.

USAs sysselsättning förändrades under maj med +2 509 000 (-20 537 000 reviderad till -20 687 000), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på -7 500 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA maj, 2020 Konsensus april, 2020 Reviderad
Sysselsättning 2 509 000 -7 500 000 -20 537 000 -20 687 000

Konsensusdata från Bloomberg

Samtidigt minskade USA:s arbetslöshet mer än väntat till 13,3 procent i maj. Analytikerkonsensus låg på 19,0 procent. Under april var arbetslösheten 14,7 procent.

USA, % maj, 2020 Konsensus april, 2020
Arbetslöshet 13,3 19,0 14,7

Konsensusdata från Bloomberg

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här