Amerikansk sysselsättning under förväntan

Den amerikanska sysselsättningen inom privata sektorn (ADP) ökade mindre än väntat i februari.
Antalet sysselsatta ökade med 117 000 personer (+174 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +205 000.

USA februari, 2021 Konsensus januari, 2021
ADP sysselsättning, förändring 117 000 205 000 174 000

Konsensusdata från Bloomberg