Analytiker famlar efter modell som hittar botten

Världens pandemihärjade börser har studsat tillbaka i veckan och den globala analytikerkårens skakiga famlande efter modeller som ska utröna om botten ännu är nådd har med det blivit påtagligt.

Vissa faktorer tycks förena strategernas syn på vilka indikatorer som bör nyttjas för att vändningen ska prickas in i en tid när finansmodeller ska giftas ihop med epidemiologi.

Många analytiker har dammat av modeller från finanskrisen 2008 för att hitta rätt i graferna och gå mot köpknappen vid rätt tillfälle – men varje tidpunkt går mot sin egen unika framtid och något strategerna verkar eniga om är att det nu inte räcker med konventionella indikatorer. En ofta nyttjad sådan indikator är skräckindexet Vix, som mäter volatilitet i marknaden.

”På kort sikt kommer marknaden fortsätta vara volatil tills åtminstone en av tre saker händer: Antingen att dödstalen och infektionstalen i USA når sin topp, vi hittar ett vaccin eller ett botemedel eller att den amerikanska ekonomin börjar öppna igen”, sade Randy Watts, chefsstrateg på William O’Neill och ringar in det oförutsägbara virusförloppet.

Svårtolkad och i för branschens uttolkare ovanlig statistik över den epidemiologiska utbredningen har gjort den här krisen speciell. Virusdatan tycks nu utgöra den primära datakällan för de flesta av strategerna.

Ritholtz Wealth Managements tämligen mediala chefsrådgivare, Josh Brown, är en av många som hävdat att vi ”inte kommer få se en börsbotten innan vi sett en virustopp”.

Han befarar att det kan vara långt dit, givet den ansträngda virussituationen i New York samt hur tafatt landets ledare underlåtit att införa karantänsåtgärder och tror viruset kommer ha kuvats så att ”kyrkorna kan packas fulla till påsk”.

”Av allt att döma verkar allt bli värre väldigt snabbt”, skrev Josh Brown i en bloggpost på onsdagen.

Morgan Stanleys analytikerchef för multitillgångsstrategier, Andrew Sheets, har en något annorlunda syn på saken.

”Marknaden kommer inte behöva se en topp i virusfall, vi behöver bara en bekräftelse på att grafernas bana stämmer – och vi behöver börja känna oss okej med den banan (innan vändningen reds anm)”.

JP Morgan-kollegan John Normand menar att det redan nu finns en modell som indikerar att botten faktiskt nu är nådd – givet att den lågkonjunktur som väntar kommer att bli kort.

”Coronavirusets lågkonjunktur kommer ofrånkomligt att bli djup – men förmodligen också den kortaste någonsin”, sade han till Reuters.

Det kommer bara dröja ett kvartal innan ekonomin vänder upp igen, och därför är det nu dags att ta position i marknaden, menar John Normand. Samtidigt flaggar han dock för att det naturligtvis finns andra modeller som indikerar att det fortsatt är en bit kvar till vändningen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.