Analytikernas oro inför Swedbanks rapport

Storbanken Swedbanks operationella verksamhet är stabil och rullar på som vanligt i skymundan av penningtvättshärvan i Baltikum. Det framgår i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför torsdagsmorgonens kvartalsrapport.

Enligt Infront Datas snittestimat, utifrån 16 analytikers prognoser, väntas Swedbank redovisa totala intäkter om 10.857 miljoner kronor för det första kvartalet (10.685) samt ett rörelseresultat om 6.091 miljoner kronor (6.389).

”Vi ser fortsatt att Swedbank kommer att tyngas av situationen i Baltikum och trots att den annars stabila operationella verksamheten kommer rulla på som vidare”, skriver Danske Markets i ett marknadsbrev som räknar med bredare kreditspreadar samt därmed högre upplåningskostnader framöver. I siffrorna för det första kvartalet räknar Danske med att fokus hamnar på volymerna och marginalerna på svenska bolån.

Swedbank rapporterar som andra nordiska storbank efter SHB. Handelsbanken skrev i sin rapport angående den svenska verksamheten att ”förändrade kundräntor och ökade finansieringskostnader hade marginell effekt på räntenettot”, jämfört med i det fjärde kvartalet. Handelsbanken-vd:n Carina Åkerström framhöll dock under rapportkonferensen att konkurrensen på bolånesidan är stenhård, särskilt i storstäder.

Det finns överlag en oro för att konkurrensen på svensk bolånemarknad ska pressa marginalerna. Deutsche tror exempelvis inte att ”den intensiva konkurrensen” lättar i närtid.

För det första kvartalet bedömer Morgan Stanley, trots den ”pågående konkurrensen” att den starka tillväxten för svenska bolån och företagsutlåning hjälpt räntenettot.

Snittestimatet pekar mot ett räntenetto om 6.465 miljoner kronor i det gångna kvartalet (6.294).

Att rörelseresultatet bedöms bli lägre mot fjolårets första kvartal är bland annat en följd av att kreditförluster på 351 miljoner kronor väntas i snitt, mot 127 miljoner kronor – eller låga 3 baspunkter – i jämförelsekvartalet. Det vore samtidigt en viss minskning sekventiellt från fjärde kvartalets 412 miljoner kronor eller 10 baspunkter.

”Vi förväntar oss att låneförlusterna minskar från det fjärde kvartalet då de lyfte till följd av svensk detaljhandel”, skriver Deutsche som räknar med en låneförlustnivå om 8 baspunkter i det första kvartalet.

På kostnadssidan förväntar sig däremot den tyska storbanken inte att Swedbanks förhöjda nivåer från det fjärde kvartalet minskar i någon större utsträckning. Detta då Deutsche Bank räknar med ökade kostnader för regelefterlevnad och penningtvättsrelaterat i årets första kvartal. Snittestimatet pekar mot totala kostnader om 4.416 miljoner kronor i det första kvartalet (4.169).

Även Morgan Stanley räknar med ökade kostnader i kvartalet relaterat till Baltikum. Investmentbanken för vidare fram att det allmänt råder en osäkerhet rörande tidsramen för att få ökad klarhet kring risker/utfall i denna härva.

Swedbanks rapport för det första kvartalet väntas på klockan 7 på torsdagsmorgonen den 25 april med efterföljande telefonkonferens klockan 8.30, där den tillförordnade vd:n Anders Karlsson presenterar rapporten tillsammans med riskchefen Helo Meigas och IR-chefen Gregori Karamouzis.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.