Antalet passagerare rasar för lågprisflygbolagen

Wizz Air minskade antalet passagerare med 53,0 procent under juli samtidigt som Ryanair minskade antalet passagerare med 70 procent.
Ryanair

Wizz Air minskade antalet passagerare med 53,0 procent till 1,82 miljoner under juli, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var nedgången -86,1 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 53,5 procent under månaden. Månaden före var nedgången -86,3 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 27,0 procent under månaden. Månaden före var nedgången -75,4 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 60,5 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 52,2 procent.

Wizz Air juli, 2020 juni, 2020
Passagerare, miljoner 1,82 0,50
Passagerare, förändring i procent, YY -53,0 -86,1
RPK, förändring i procent -53,5 -86,3
ASK, förändring i procent -27,0 -75,4
Kabinfaktor, i procent 60,5 52,2
Ryanair minskade antalet passagerare med 70 procent till 4,4 miljoner under juli, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -97 procent.

Ryanair juli, 2020 juni, 2020
Passagerare, miljoner 4,4 0,4
Passagerare, förändring i procent, YY -70 -97

Samtidigt redovisar Easyjet en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Flygbolaget tvingades stranda hela flygflottan den 30 mars på grund av coronapandemin. Sedan man återupptog ett fåtal flygningar den 15 juni flög Easyjet endast 117 000 passagerare de resterande två veckorna av kvartalet.

Flygningarna har sedan utgången av kvartalet återupptagits successivt och i juli flög bolaget fler än två miljoner passagerare med en kabinfaktor på 84 procent.

Omsättningen sjönk 99,6 procent till 7 miljoner pund (1 761). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 104 miljoner pund.

Resultatet före skatt var -324,5 miljoner pund (174,2).

Antalet passagerare Easyjet flög minskade med 99,6 procent det tredje kvartalet till 117 000, vilket kan jämföras med 26,3 miljoner samma period föregående år.

Bolaget hade en kabinfaktor på 88,9 procent (91,7).

Baserat på rådande restriktioner förväntar sig Easyjet att flyga cirka 40 procent av sin kapacitet under det fjärde kvartalet, mot tidigare kommunicerade 30 procent. Man väntar sig också en något mindre förlust fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

På grund av den kortsiktiga osäkerheten i branschen kommer bolaget inte ge någon ytterligare detaljerad guidning.