Argentinas väg tillbaka

INTERVJU: I fjol var Argentinas börsavkastning i världstopp, men för inte länge sedan var landet finansiellt uträknat. Affärsvärlden har intervjuat en av Argentinas absolut största utländska börsinvesterare.

En placering i det argentinska börsindexet Merval ökade i värde med hela 78 procent i lokal valuta, eller med ungefär 52 procent räknat i dollar, under helåret 2017.

Ett fondbolag som tagit stor exponering mot landets återhämtning är franska Carmignac. Affärsvärlden har stämt av Argentina-placeringarna med bolagets tillväxtmarknadschef Xavier Hovasse.

Argentinas förlorade år: 2001–2015

Den som verkligen vill förstå Argentina som investeringscase bör gå tillbaka till 2001, enligt Xavier Hovasse.

2001 var året när den argentinska staten gjorde den då största betalningsinställelsen på statsobligationer hittills (ett rekord som senare har slagits av Grekland).

– Mellan 2001 och 2015 blev landet därefter i princip avskuret från resten av världen. Det var då de valde att genomdriva en massa okonventionell ekonomisk politik, med kapitalkontroller, dubbla valutakurser och omfattande importrestriktioner, berättar Hovasse.

Presidentskapet under större delen av de här åren kontrollerades av makarna Kirchner. Först blev Néstor Kichner president år 2003. Vid 2007 års val ställde han inte upp för omval, utan banade istället vägen för sin egen fru Cristina Kirchner att vinna presidentmakten. Néstor Kichner dog 2010 och Cristina Kirchner förblev president till 2015.

Xavier Hovasse summerar det här som en period av regeringskorruption på sådan nivå att Argentina blev omöjligt för utländska investerare, som hans egen firma, att investera i.

I resten av världen pågick samtidigt en kraftig kreditexpansion under 2001 till 2015. Argentina kunde inte delta och belåna upp sig, delvis eftersom landets banksystem inte fungerade och hade för lite insättningar.

– Alla tror att Argentinas ekonomi är väldigt skör med mycket hög beta och stort beroende av global tillväxt. Det stämmer dock inte helt med verkligheten när den argentinska ekonomins sektorer ser mycket hälsosammare ut än i något annat land. Det gäller både det offentliga och den privata sektorns företag och hushåll. Skuldsättningen bland argentinska företag och hushåll motsvarar 11 respektive 6 procent av BNP, medan snittet för tillväxtmarknader ligger på 76 respektive 30 procent, säger Hovasse.

Macri leder vägen tillbaka: 2015-

Nyckeln till senare års ekonomiska återhämtning för Argentina har varit den nuvarande presidenten Mauricio Macris regering, och de marknadsorienterade reformer den genomdrivit.

Efter valvinsten år 2015 har Macris regering tagit bort hinder och avreglerat valutaflödena, vilket underlättar för företagande. Den har även dramatiskt skurit ned på statsbudgetens bidragsandel, särskilt inom el och transporter, samt upphävt tidigare priskontroller på bränsle.

– De har i stort sett upphävt alla de fruktansvärt dåliga åtgärder som Cristina Kirchner införde.

Vid tidpunkten för intervjun med Hovasse är ett av Argentinas största kvarvarande ekonomiska problem att inflationen förblir väldigt hög, på 22 procent i årstakt.

– Flertalet länder med 22 procentig inflation har väldigt stora bytesbalansunderskott. Bytesbalansunderskott är viktiga att studera eftersom de inkluderar alla sektorer i en ekonomi: det offentliga, företag och hushåll. Argentinas underskott på 4 procent är inte stort, och det finansieras med lätthet via utländska direktinvesteringar.

Framöver ser Carmignac att den argentinska inflationen bli relativt lätt att hantera. Nyckeln är att gradvis lycka skruva ned inflationsförväntningarna. Carmignac bedömer att det kommer att ta tre till fyra år innan Argentinas inflation når ensiffriga procenttal, vilket kan ytterligare stärka investerares tro på landet.

Banker, cement och Latinamerikas svar på Amazon.com bland investeringarna

Carmignac bedömer sig i nuläget vara en av de tre största utländska aktieinvesterarna i Argentina. Fonden Carmignac Emergents, som Hovasse förvaltar, har mer än 10 procent av portföljen investerad i Argentina.

Carmignacs argentinska aktier inkluderar banker.

– Bankerna har väldigt lovande tillväxtutsikter. Banklån och -insättningar som andel av BNP är mycket lägre än på någon annan större tillväxtmarknad, inklusive resten av Latinamerika. Banklånen utgör endast 17 procent av BNP, en mycket stor skillnad mot exempelvis Kina, som ligger på över 150 procent, berättar Xavier Hovasse.

Carmignac-förvaltaren tillägger att de kvarvarande argentinska bankerna därtill är väldigt robusta, eftersom de lyckades överleva den ”förskräckliga” affärsmiljö som rådde under landets utdragna kris.

Carmignac investerar även i betydligt yngre affärsmodeller. Här är ett mångårigt argentinskt nyckelinnehav Mercado Libre, näthandlaren som beskrivs som Latinamerikas Amazon.com eller Alibaba.

– Det är ett fenomenalt bolag, med den bästa ledning jag träffat på hittills under min karriär. De startade för 18 år sedan och har genom att dra nytta av att vara först kunnat bli marknadsledande inom e-handel i vartenda större latinamerikanskt land.

Amazon är sena till dagens latinamerikanska näthandelsfest. Först nu försöker amerikanerna med Mexiko och Brasilien. Alibaba har ännu inte kommit.

– Amazon var ouppmärksamma och avfärdade Latinamerikas e-handelsmarknader som för små. Nu är Mecado Libre stora på varenda en av dessa marknader, om Amazon skulle bestämma sig för att gå in.

Ett tredje innehav är Loma Negra, som är Argentinas största cementbolag med 47 procents marknadsandel.

– Argentina de närmsta tio åren blir en investeringsstory, inte en om konsumtion. De behöver bygga infrastruktur och bostäder. Argentinas cementtillverkare går redan för full kapacitet och landet saknar hamnterminaler som klarar cementimport. Det kommer att ge Loma Negra en väldigt stark prissättningsförmåga.

Värderingarna på börsnoterade argentinska bolag har stigit snabbt under det senaste året. Men då för ej förglömmas att denna uppvärdering startat från väldigt låga nivåer, understryker Hovasse.

Han återanknyter här till Mercado Libre som exempel.

– Alibabas börsvärde är 35 till 40 gånger Mercado Libres, medan Latinamerikas BNP är hälften av Kinas. Om Mercado Libre expanderar framgångsrikt, som Alibaba, kan bolagets aktier tre- eller fyrdubblas, utan problem.

Liknande argument kan föras om den noterade banksektorn, säger Hovasse.

– Värderingarna innebär implicit att hela Argentinas privata bankmarknad är värd runt 100 miljarder dollar, vilket inte motsvarar mer än 20 procent av BNP. I de flesta tillväxtländer är den privata banksektorn mycket högre värderad än så.

Goda odds för många värdefulla år av reformer

I oktober lyckades Macris parti Cambiemos bättre än väntat i mellanårsval. Enligt Carmignac bådar det väl för såväl landet liksom för dess aktiemarknad. Visibiliteten kring Macris reformagenda ökar för de närmsta två åren.

– Ekonomin går redan bra och arbetslösheten faller. Om två års tid kommer vi att ha en väldigt stark ekonomi, och väldiga goda chanser för Macri att bli omvald 2019. Då kan det bli att vi får totalt sex år av ytterligare reformer, vilket skulle vara mycket, avslutar Carmignacs Xavier Hovasse.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.