Aspire Global ökar omsättning och rörelseresultat

Bettingbolaget Aspire Global ökade omsättningen och rörelseresultatet i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Aspire Global
.
Omsättningen steg 20,8% till 40,1 miljoner euro (33,2).

Ebitda-resultat blev 6,6 miljoner euro (5,2), med en ebitda-marginal på 16,5% (15,7).

Rörelseresultatet blev 4,9 miljoner euro (4,3), med en rörelsemarginal på 12,2% (13,0).

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner euro (4,4), en minskning med 13,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,08 euro (0,09), vilket innebär en minskning med 11,1% mot föregående år.

Antalet nya spelare ökade med med 10,1% till 132 000 (119 900).

”Aspire Global har nyligen passerat flera milstolpar och är starkare än någonsin. Med förvärvet av den ledande B2B-sportsboksleverantören BtoBet är vi positionerade för att tävla om alla kontrakt, var som helst och våra senaste kontrakt med tier 1-operatörer bekräftar styrkan i vårt erbjudande. Aspire Global hade ett fortsatt bra affärsmomentum under kvartalet med stark tillväxt och förbättrad ebitda-marginal.”

Till följd av förvärvet av BtoBet, som nyligen genomfördes, offentliggör Aspire intäktssiffrorna för oktober. Inklusive BtoBet uppgick intäkterna i oktober till 14,4 miljoner euro, vilket är cirka 32% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i fjärde kvartalet 2019.
Aspire guidar för att BtoBet kommer ha en väsentligt positiv effekt på ebitda-resultatet från och med 2021.

Aspire Global, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 40,1 33,2 20,8%
EBITDA 6,6 5,2 26,9%
EBITDA-marginal 16,5% 15,7%
Rörelseresultat 4,9 4,3 14,0%
Rörelsemarginal 12,2% 13,0%
Nettoresultat 3,8 4,4 -13,6%
Resultat per aktie, EUR 0,08 0,09 -11,1%