Åtal i Ericssons skattehärva

De sex toppcheferna på Ericsson misstänks tillsammans med den före detta revisorn ha åsidosatt bokföringsskyldigheten. Med osanna fakturor ska de ha försökt dölja andra utbetalningar, anser åklagaren. I dag åtalas de vid Stockholms tingsrätt, misstänkta för bland annat försvårande av skattekontroll.

De som åtalas är i dag toppchefer eller före detta toppchefer på Ericsson. Den ena är Torbjörn Nilsson, som i dag sitter i bolagets koncernledning. De andra är ekonomichefen Yngve Broberg, den tidigare finanschefen CW Ros, den före detta direktören inom marknadsavdelningen Liss-Olof Nenzell, liksom den tidigare marknadschefen Bengt Forssberg och före detta controllern Johan Fant.

De åtalas för försvårande av skattekontroll. Utöver dessa åtalas även Ericssons tidigare revisor Carl-Eric Bohlin, för medhjälp till försvårande av skattekontroll. Samtliga misstänkta bestrider dock brott.

Härvan rullades upp efter Expressens avslöjanden 2000. Åklagaren anser att de nu åtalade försökt dölja utbetalningar genom att organisera ett system med så kallade servicebolag, eller betalningsförmedlare. Åklagaren anser att deras uppgift varit att fakturera Ericsson enligt anvisningar från bolaget. Texten på fakturorna ger ett felaktigt intryck av att det är fråga om ersättning till fakturautställaren för marknadskonsultarbete.

Åklagaren Lage Carlström anser att Ericsson i verkligheten betalat cirka 3,4 miljarder kronor under 1999 och 2000 till utländska bankkonton som företrädare för Ericsson kontrollerade. Från de här kontona ska pengarna ha förts vidare på olika sätt till de verkliga betalningsmottagarna. Genom det här systemet har Ericsson byggt upp en slags förskottskassor, anser åklagaren.

Övertygade om mutbrott
Han hävdar att pengarna kunnat användas för sådana betalningar som bolaget inte vill bokföra. Ekobrottsutredarna är övertygade om att en del av miljarderna gått till mutor för att säkra viktiga kontrakt till Ericsson. Detta har dock varit svårt att leda i bevis, för penningströmmarna har sällan gått att följa hela vägen till de slutliga mottagarna.

Åklagaren Lage Carlström lägger Bengt Forsberg till last att han så som chef på marknadsavdelningen fattat beslut om att införa systemet med betalningsförmedlare, samt att han fått systemet att tillämpas. Han har dessutom attesterat osanna fakturor från betalningsförmedlare, anser åklagaren.

Yngve Broberg klandras av åklagare för att han så som chef på redovisningsavdelningen lett arbetet med den redovisningsmässiga hanteringen av de osanna fakturorna.

Liss-Olof Nenzell var Ericsson-koncernens svarte bankir. Det är han som organiserat och genomfört Ericssons betalningar via betalningsförmedlare. Enligt åtalet har han dels själv eller tillsammans och i samråd med andra personer utfärdat osanna fakturor från betalningsförmedlare.

Strategichefen Torbjörn Nilsson läggs till last för att han så som chef för marknadsförings- och strategiavdelningen 1999 känt till och accepterat systemet med betalningsförmedlare.

Åklagaren anser att CW Ros, i egenskap av chief financial officer under 1998 och 1999, och sedan som vice vd, brustit i kontroll och tillsyn av att de bokföringsregler som Ericsson hade efterlevdes. Åklagaren lägger också CW Ros till last för att han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet beslutat om obegränsade attesträtter beträffande marknadskostnader för Torbjörn Nilsson och ytterligare en person.

Detta innebar ju att dessa fick obegränsad attesträtt vad gäller fakturor från betalningsförmedlare. Åklagaren anser att den grova oaktsamheten vad gäller attesträtten består i att han CW Ros underlåtit sig att informera sig tillräckligt om vad attesträtten gällde.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.