Atrium Ljungberg under förväntan

Fastighetsbolagets vinst före skatt och värdeförändringar kom in 4,5 procent under analytikernas förväntningar.

Atrium Ljungberg redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt på 191 miljoner kronor (213) för det fjärde kvartalet 2014.

Resultatet före skatt och värdeförändringar förväntades i genomsnitt uppgå till 200 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Utfallet blev därmed 4,5 procent sämre än väntat.

Det totala bruttoresultatet var 321 miljoner kronor (341), att ställa mot analytikerförväntningar om 333 miljoner.

I bruttoresultatet ingår ett driftsöverskott för fastighetsförvaltningen med 325 miljoner kronor (338), en tillväxt med -3,8 procent jämfört med fjolårskvartalet. Här väntades 320 miljoner respektive -5,3 procent.

Atrium Ljungberg har själva som mål att driftsöverskottet ska öka med 10 procent per år över tid.

Överskottsgraden, det vill säga driftsnettots andel av hyresintäkterna, var till 65,1 procent (66,1). Här väntades implicit 63,6 procent bland analytikerna.

Nettoomsättningen var 598 miljoner kronor (609), varav hyresintäkterna utgjorde 499 miljoner kronor (511). Analytikerna spådde i genomsnitt hyresintäkter på 504 miljoner i kvartalet.

Längre ned i resultaträkningen påverkade orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter resultatet före skatt med 435 miljoner kronor (101) medan realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-1,6).

Orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument påverkade med -271 miljoner (1,4) och goodwillnedskrivning med 0 miljoner (-0,1).

Resultatet före skatt kom in på 354 miljoner (314) medan resultatet efter skatt blev 275 miljoner kronor (253), motsvarande 2,06 kronor per aktie (1,94).

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,30 kronor per aktie (3,05) för 2014. Här väntades i genomsnitt 3,22 kronor per aktie.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.