Attendo ökar omsättning och justerat rörelseresultat – positiv trend i Skandinavien

Vård- och omsorgsbolaget Attendo redovisar ökande omsättning och justerat rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Attendos vd Martin Tivéus.
Omsättningen steg 3,1 % till 3 207 miljoner kronor (3 112). Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 %.

Ebita-resultatet uppgick till 162 miljoner kronor (153), med en ebita-marginal på 5,1 % (4,9).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 53 miljoner kronor (42).

Rörelseresultatet blev 136 miljoner kronor (-849). Rörelsemarginalen var 4,2 %.

Justerat rörelseresultat utföll på 136 miljoner kronor (122), med en justerad rörelsemarginal på 4,2 % (3,9).

Resultatet efter skatt blev -19 miljoner kronor (-975). Det andra kvartalet föregående år belastades av en nedskrivning av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar på totalt – 971 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-6,06). Justerat resultat per aktie blev 0,19 kronor (0,11).

Bolagets vd Martin Tivéus uppger att turn-around programmet i Finland fortsätter enligt plan.

”Vi fortsätter att leverera enligt plan på vårt turnaround program i Finland och kan uppvisa en god organisk tillväxt som följd av fler sålda platser samt prisjusteringar som balanserar kostnaderna för den nya bemanningslagen. Medan pandemin har haft en ytterst begränsad effekt i vår finska verksamhet, har den varit desto kraftigare i Skandinavien. Vi ser dock en positiv trend i antalet sålda platser i Skandinavien, från en mycket låg nivå under första kvartalet. Under kvartalet har vi även låtit göra en grundlig analys av vårt arbete under pandemin i Sverige. Den visar på flera lärdomar, men också att Attendo som helhet klarat pandemin väl”, skriver Tivéus i rapporten.

Attendo, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 207 3 112 3,1%
EBITA 162 153 5,9%
EBITA-marginal 5,1% 4,9%
EBITA, justerat 53 42 26,2%
Rörelseresultat 136 -849
Rörelsemarginal 4,2%
Rörelseresultat, justerat 136 122 11,5%
Rörelsemarginal, justerad 4,2% 3,9%
Nettoresultat -19 -975
Resultat per aktie, kronor -0,12 -6,06
Resultat per aktie, justerat, kronor 0,19 0,11 72,7%

Konsensusdata från Factset