Axkids budgivare förlänger bud

Budgivaren har beslutat att förlänga acceptperioden.
Axkid
På bild visas bolagets nya bilbarnstol Axkid One som efter flertalet år av utveckling nu är redo för marknaden. Den lanseras selektivt nu under juni.

Budgivarbolaget Caution Ax Bidco meddelar att budet på Axkid, som ligger på 14:50 kronor per aktie och som offentliggjordes den 14 december, har accepterats av aktieägare representerande cirka 17,4 procent. Tillsammans med bolagsledningens aktier som avses tillskjutas när erbjudandet fullföljs, har budgivaren cirka 42,8 procent i Axkid.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakom budet ligger SEB Private Equity samt bolagets styrelseledamöter och flera ledande befattningshavare Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av en acceptansgrad om över 90 procent. Budgivaren har beslutat att förlänga acceptperioden för erbjudandet till om med den 2 februari 2021.