Bankchefer räknar med en stark konjunkturutveckling

Två av tre bankkontorschefer i Sverige intervjuade av Almi Företagspartner tror på en stark konjunkturutveckling under det kommande året.
I undersökningen uttrycks även optimism om den kommande företagsutlåningen. Från att det i våras varit fler som trott att den skulle minska tror nu drygt 50 procent att den ökar i fjärde kvartalet och åtta av tio att den blir högre under det kommande året.

”Bankerna uppger att deras utlåning ökar, det visar att företagen är optimistiska inför den framtida utvecklingen och vågar satsa. Även Almis utlåning har ökat kraftig jämfört med föregående år”, säger Juliana Perez Falke, Nationell kund och affärschef Almi.

100 bankkontorschefer har frågats i undersökningen.