”Bättre framförhållning med pandemilagar”

Vad gäller både den första och den andra pandemilagen skulle man ha behövt bättre framförhållning. Det är inte bara önskvärt utan vore även möjligt anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
Podden AFV Magasin

Under pandemin har det arbetats fram en rad nya lagar. Vad gäller både den första och den andra pandemilagen skulle man ha behövt bättre framförhållning från regeringens sida. Detta är inte bara önskvärt utan vore även möjligt anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Under hennes dryga ett år på posten har rättssäkerheten och etiken blivit två prioriterade frågor. Etiken inom advokatkåren är också under lupp externt. Inte minst för att Justitiekanslern har begärt att Högsta Domstolen ska pröva om Advokatsamfundets disciplinnämnd borde bli strängare mot advokater som har gjort sig skyldiga till etiska överträdelser i sitt värv.

Lyssna på hela intervjun med Mia Edwall Insulander i podden Affärsvärlden Magasin här.

Det är en intervju som spelades in i samband med eventet Framtidens Advokatbyrå som ägde rum den 14 januari.

Hela eventet, som även innefattar spaningar kring branschen, handelns framtid och intervjuer med insolvensexperterna Polarn O. Pyrets VD Johan Munck samt dess rekonstruktör Ola Sellert hittar du här.