Bättre resultat än väntat i svenska rapportperioden

Majoriteten av de stora svenska börsbolagen överträffade vinstförväntningarna under den nyligen avslutade rapportperioden. Samtidigt har omsättningen legat i linje med, eller bättre än, förväntningarna för de flesta bolagen.
Foto: Fredrik Sandberg /TT, Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT, Unsplash
Det visar Finwires genomgång av 67 bolag med stöd av Factsets analytikerkonsensus.

På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 45 bolag varit bättre, 6 i linje och 16 sämre. Det motsvarar 67, 9 respektive 24%.

Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus ingår 26 i denna nyhet. Av dessa har 18 varit bättre än väntat, 4 har varit som väntat och 4 har varit sämre än väntat.

De OMXS30-bolag som faller i från är Investor och Kinnevik. Även Telia faller bort denna gång eftersom den släppte preliminära siffror i förtid. Den fjärde blir Atlas Copco som har med både A- och B-aktien i indexet.

Omsättningen har varit bättre än väntat hos 28 bolag, som väntat hos 29 bolag och sämre än väntat hos 10 bolag. Det motsvarar 42, 43 respektive 15%.

För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2% från prognosen.

Samtliga bolag, 67 st
Justerat rörelseresultat Antal %
Bättre 45 67,2
Inline 6 9,0
Sämre 16 23,9
Omsättning Antal %
Bättre 28 41,8
Inline 29 43,3
Sämre 10 14,9
OMXS30-bolag, 26 st
Justerat rörelseresultat Antal %
Bättre 18 69,2
Inline 4 15,4
Sämre 4 15,4