”Behov av jurister som kan penningtvätt och mutbrott”

Fika med Affärsvärlden: Sara Ribbeklint, ordförande Sveriges Bolagsjurister.

För sjätte året i rad utses Årets bolagsjurist i ett samarbete mellan medlemsorganisationen Sveriges bolagsjurister, advokatbyrån Vinge och tidningen Affärsvärlden. Finalisterna i tre olika kategorier  ”Årets bolagsjurist”, ”Årets Rising Star” och ”Årets Deal” är nominerade och vinnarna presenteras i samband med föreningens vårmöte som äger rum den 11 april.

– En bolagsjurist är extremt nära affären men har normalt sett en väldigt undanskymd roll. Genom priser som Årets bolagsjurist lyfter vi fram rollen och det blir också tydligt hur mångfacetterad rollen är.

De flesta känner nog till Sveriges advokatsamfund som både utser och utesluter advokater och som också är en flitig remissinstans i olika lagförslag, men för jurister som inte arbetar på byråer utan är bolagsjurister finns alltså föreningen Sveriges bolagsjurister, och här är Sara Ribbeklint ordförande.

– Vi har en arbetande styrelse, och ingen anställd personal, vilket innebär att vi har en begränsad möjlighet att arbeta med lobbyfrågor till skillnad från Advokatsamfundet. Samtidigt är det viktigt för oss med en gemensam mötesplats. Målet för föreningen är att skapa möjligheter till möten mellan bolagsjurister och att stötta bolagsjurister i deras roll, säger hon.

Till skillnad från advokater befinner sig bolagsjurister inte i samma bransch – utan arbetar med spridda ämnen och det är ibland svårt att hitta gemensamma frågeställningar.

– Det är också därför vi inte fokuserar på lobbyfrågor.

Från början bestod föreningen av en snäv krets men sedan fem år tillbaka har medlemsantalet fördubblats till cirka 1 100 personer, vilket framförallt beror på att det numera ingår ett gratis utbildningspaket med exempelvis fokus på upphandlingsfrågor.

En klassisk karriärväg för kvinnor inom advokatvärlden är att de går över till att bli bolagsjurister efter några år på en affärsjuridisk byrå. Inte sällan är det klientföretag som lockar över dem. Enligt Affärsvärldens senaste statistik för fjolåret är 18,6 procent av alla delägare på advokatbyråerna kvinnor. På föreningen Sveriges bolagsjurister däremot är cirka 70 procent av medlemmarna kvinnor.

– Detta beror till viss del på att de som hoppar av från byråerna fångas upp av bolagen, men frågan om varför fler kvinnor väljer att bli bolagsjurister är ganska komplex. På bolag finns en annan typ av styrning och ledarskap där man bedöms utifrån arbetsinsats och kvalifikationer, inte utifrån vilka ärenden man drar in.

Sara Ribberklint har själv inte någon en klassisk bolagsjuristroll, då hon framför allt hanterar tvister som skadejurist på försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Men i egenskap av ordförande för föreningen har hon identifierat att efterfrågan på vidareutbildning inom compliance ökar även utanför finansbranschen. Fler bolag har i dag en egen eller större complianceavdelning. Regelverken blir fler och svårare att navigera.

– Vi ser ett ökat behov av jurister som kan hantera juridiska frågor som penningtvätt, dataskydd och mutbrott.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.