Bemästra konsten att hävstångsinvestera

Volatiliteten på de finansiella marknaderna samt nätbankernas införsel av avgiftsfri ETP-handel har gjort många lockas till att satsa på hävstångsprodukter för att maximera sitt sparande. En av landets ledande emittenter på just hävstångsprodukter, Vontobel, förklarar sina viktigaste produkter och hur du kan vinna på dem.

Hävstångsprodukter. Ett laddat och kanske skrämmande ord för många. Men faktum är att den senaste tidens omväxlande trender, i både valutor och i råvarupriser innebär ökat intresse bland aktiva investerare att vinna kapital på ett effektivt sätt.

ETP-handeln som omfattar hävstångsprodukterna, har blivit en given del av nätbankernas handel. En viktig orsak till detta är nätmäklarnas införsel av courtagefri handel, som de senaste åren gjort det möjligt för gemene man att maximera sitt sparande och genom ETP-handeln komma åt annars svåråtkomliga marknader så som olja, råvaror och valutaindex.

Vontobel-koncernen har på kort tid blivit en av landets ledande leverantörer av ETP:er, en position som de även håller i stora delar av Europa. Bankens fokus ligger på att bygga upp en integrerad produktstrategi som gör det möjligt för investerare att omsätta sina egna förmodade marknadsscenarion i valutor, aktier, råmaterial, index och räntor.  

    Läs mer: Nyetablerade världsaktören tror på ökat hävstångsintresse.

Just handel med hävstångsprodukter är ett av bankens expertisområden.

– Hävstångsprodukter innebär att man inte bara behöver söka sina lyckochanser i en uppåtgående marknad utan kan tjäna på både stigande och fallande kurser. Det öppnar upp för dubbla möjligheter, säger Mikaela Hildén som är produktansvarig för Vontobels Sverigeverksamhet.

Att man endast behöver binda en liten andel kapital i jämförelse med en direktinvestering i den underliggande tillgången, beskriver hon som en annan stark fördel.

– Det öppnar upp för möjligheten att ytterligare diversifiera och säkra sin portfölj samt förenklar för investerare att dra nytta av börsens volatilitet, säger Hildén.

Maxad korttidsinvestering med hävstång

Med Bull & Bear-certifikat kan kunder delta i en rad underliggande och annars svåråtkomliga tillgångars dagliga avkastning. Hävstången är konstant och ligger på mellan tre och femton. Det innebär att man effektivt kan vinna på antingen stigande eller fallande stabila trender.

Om du tror att priset på en underliggande tillgång på kort sikt ska stiga kan du tjäna pengar med ett Bull-certifikat. Och om du tror att priset på en underliggande tillgång på kort sikt ska sjunka kan du på motsatt sätt vinna på ett Bear-certifikat.

Hävstångscertifikaten gör det alltså därför möjligt att investera i underliggande tillgångar så som råvaror, till ett lägre pris än om du skulle investera direkt i råvaran. Möjligheten ger en så kallad hävstångseffekt som möjliggör chansen för oproportionerligt högre vinster jämfört med en direktinvestering i tillgången. Samtidigt ökar också risken för oproportionerligt högre förluster vid hävstångshandel, däremot kan man inte förlora mer än sitt investerade kapital.

– Det här innebär i praktiken att om en marknad har en tydlig trend, upp eller ner, kan det vara extra gynnsamt att äga Bull & Bear certifikat, om du väljer rätt typ av certifikat, alltså rätt riktning, förklarar Mikaela Hildén.

Tänk på:

De som väljer Bull & Bear-certifikat måste bestämma hur mycket man är villig att förlora på sina förväntningar av marknaden. Detta eftersom hävstången fungerar i båda hållen och totalförluster kan uppstå snabbt.

Man kan konstatera att produkten riktar sig till aktiva investerare. Innan man sätter igång med att investera, bör man skaffa sig en förståelse för hur produkterna fungerar och se till att man även har kännedom om den underliggande marknaden.

Bull & Bear-certifikat är bäst lämpande som val vid stabila kurstrender, positiva eller negativa, och under kortare perioder. Detta eftersom hävstången i dessa produkter beräknas på daglig basis som i sin tur påverkar produktens värde. Det är skillnad på en hävstång på daglig basis och en hävstång över en längre period. Över en längre period kommer avkastningen i dessa produkter generellt sett inte att bli hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

En såväl positiv som negativ ränta-på-ränta effekt kan uppstå över tid. Ett certifikat kan därför under en längre period både öka och minska i värde, oavsett hur den underliggande tillgångens värde rört sig sett över hela perioden.

Stora vinstmöjligheter till liten investering – utan begränsningar

Hävstångsprodukten Mini Futures är en av Vontobels ”knockout-produkter”. Till skillnad från Bull & Bear-certifikat, lämpar sig produkten för placering på både kort, medel och lång sikt. Men på samma sätt som just nämnda, behövs bara en mindre investering för att delta i den underliggande tillgångens hävstångsresultat.

Produktens värde utgörs av skillnaden mellan kursen på den underliggande tillgången och lösenpriset (mini long) och vice versa (mini short), med hänsyn till referensförhållandet. Referensförhållandet indikerar hur många Mini Futures som behövs för att fullständigt avbilda en enhet av den underliggande tillgången och möjliggör för investerare att placera ett mindre kapital.

Vid Mini Futures med aktier kan referensförhållandet ofta vara 10: 1 eller 0,1. Det vill säga tio Mini Futures återger kursrörelserna för en aktie eller en Mini Future avser rent matematiskt 0,1 aktie. Vid index å andra sidan är referensförhållandet ofta 1000: 1 eller 0,001. Om den underliggande tillgången är noterad i EUR och Mini Futuren i SEK måste dessutom en valutakonvertering läggas till.

– Det intressanta för investerare med Mini Futures är att de faktiskt helt får ta del av värdeutvecklingen för den underliggande tillgången till endast en bråkdel av beloppet för att förvärva tillgången genom en direktinvestering, säger Mikaela Hildén.

Vilket är då vinstreceptet? Jo, när det gäller en Mini Future long, att den underliggande tillgångens kurs fortsätter stiga och produktens värde ökar då jämfört med värdet vid köptillfället. Motsatt förhållande gäller för vinst hos en Mini Future short, där den underliggande tillgångens kurs behöver fortsätta falla för att produktens värde ska öka jämfört med värdet vid köptillfället.

Som grundregel gäller att ju mindre absolut andel Mini Futuren är värderad till jämfört med värdet av den underliggande tillgången, desto större är hävstången och därmed också risken.

Om den underliggande tillgången rör sig i den förväntade riktningen utökas avståndet mellan lösenpriset för produkten och kursen på den underliggande tillgången, och värdet på Mini Futuren ökar. Detta leder då till en minskande hävstång. Om kursen på den underliggande tillgången däremot utvecklas emot investerarens marknadsförväntning, faller värdet på Mini Futuren och hävstången ökar. Detta fungerar till dess att kursen på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-barriären, som kan innebära en totalförlust av det insatta kapitalet.

Tänk på:

Hävstångseffekten innebär både obegränsade vinstchanser, men också risk för omedelbara totalförluster. Även om hävstångsprodukter erbjuder möjligheten att nå oproportionerligt höga vinster så fungerar hävstångseffekten i båda riktningar och kan också leda till oproportionerligt stora förluster. Vid en Stop-Loss-händelse ska i regel ett restvärde på Mini Futures utbetalas som fastställs av utfärdaren efter att händelsen inträffat. Vid snabbt fallande (mini long) eller snabbt stigande (mini short) kurser på den underliggande tillgången, kan däremot en totalförlust av det insatta kapitalet inte uteslutas.

– Du kan dock aldrig förlora mer än din initiala investering men det är viktigt att komma ihåg att risken både för Bull & Bear Certifikat och Mini Futures ökar med höjden på hävstången, berättar Mikaela Hildén och fortsätter:

– Hävstångseffekten ger teoretiskt sett ett obegränsat deltagande på uppsidan men man måste också lära sig att hantera risken för förlust på nedsidan. Nedsidan är dock säkrad till en totalförlust vilket skyddar investeraren från att förlora mer än det investerade kapitalet. Försäkringen om en begränsad nedsida upplevs generellt sätt som en trygghet jämfört med andra former av derivatinvesteringar.

Vill du veta mer?

För att läsa mer om Vontoblens hävstångsprodukter, besök deras produktsida.

Familjeföretaget Vontobel grundades i Zürich, Schweiz 1924 och är noterat på SIX Swiss Exchange sedan 1986. Kreditrating: Moodys rating Aa3. I dag är Vontobel en schweizisk bankgrupp med internationell inriktning.

Intresserad av regelbundna analyser och kommentarer? Följ Vontobels blogg och Twitter-konto.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.