Bergs Timber minskar vinsten – ser bra efterfrågan i höst

Sågverksbolaget Bergs Timber minskade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.
Arkivbild.

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad nettovinst.

Omsättningen sjönk 12,0 procent till 545 miljoner kronor (619).

Justerat rörelseresultat, inklusive avveckla verksamhet, utföll på 35 miljoner kronor (25), med en justerad rörelsemarginal på 6,4 procent (4,0).

Resultatet efter skatt blev 24 miljoner kronor (28), en minskning med 14,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie, inklusive avvecklad verksamhet, hamnade på 0,07 kronor (0,08), vilket innebär en minskning med 12,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 143 miljoner kronor (28).

Under kvartalet fattade bolagets styrelse beslut om att avyttra de svenska sågverken. Beslutet var en del i bolagets strategi att utveckla koncernens verksamhet mot mer förädlade segment.

“De ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin är fortsatt svårbedömda. Helt klart är att aktiviteten i ekonomin har gått ned och att arbetslösheten ökar. Orderingången till nya byggprojekt har varit avvaktande under våren och sommaren. Byggbehovet är dock fortsatt stort på många håll och det är troligt att byggandet kommer att stimuleras av berörda länder när ekonomierna gradvis återgår till mera normala nivåer. Vi ser för sommaren och hösten en fortsatt bra efterfrågan för våra produkter”, skriver VD Peter Nilsson.