Besvikelse från Getinge

Medicinteknikföretagets rörelseresultat blev långt sämre än väntat. Vad analytikerkåren inte räknat med var ökade omstruktureringskostnader.

Getinge redovisar ett ebita-resultat före omstrukturerings- och integrationskostnader på 1.994 miljoner kronor (2.062) för det fjärde kvartalet 2014.

Analytikerna väntade sig ett ebita-resultat om 2.113 miljoner kronor, vilket innebär att utfallet var 5,6 procent lägre än förväntningarna i SIX News/Inquiry Financials enkät.

Orderingången var 7.747 miljoner kronor (6.931) jämfört med det väntade värdet om 7.609 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 1.371 miljoner kronor (1.709). Det väntade resultatet före skatt låg på 1.655 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1.538 miljoner kronor (1.859). Förväntningarna var 1.827 miljoner kronor.

I resultatet ingår omstruktureringsposter med -259 miljoner kronor (-54).

Getinge meddelade i rapporten om ytterligare omstruktureringskostnader på -175 miljoner kronor, som ingår i totalen om -259 miljoner kronor, i avsättningar för att stärka kvalitetsledningssystem inom affärsområdet Medical Systems. Den summan fanns inte inräknat i analytikernas förväntningar.

Exkluderat de nya avsättningarna var engångsposterna -84 miljoner kronor. Engångsposter om -80 miljoner kronor låg i förväntningarna.

Nettoresultatet uppgick till 995 miljoner (1.241) jämfört med det väntade värdet om 1.214 miljoner kronor. Resultatet per aktie stannade vid 4,15 kronor (5,19) jämfört med ett väntat värde på 5,09 kronor per aktie.

Getinge föreslår en utdelning om 2,80 kronor per aktie (4,15) för 2014. Den väntade utdelningen var 4,32 kronor per aktie.

Nettoomsättningen blev 8.458 miljoner (7.757). Analytikerna väntade sig en nettoomsättning om 8.505 miljoner kronor.

Getinge spår att volymtillväxten kommer att förbättras under innevarande år. Det framgår av rapporten.

Enligt den uppdaterade prognosen för 2014 väntades den organiska faktureringstillväxten understiga en nivå på cirka 4 procent, som var bolagets tidigare prognos under 2014.

Utfallet visar också på ett utfall som klart understiger 4-procentsnivån. Den organiska omsättning ökade med endast 0,6 procent för året medan orderingången ökade med 0,7 procent organiskt 2014.

I fjärde kvartalet redovisades en ökning på orderingången med 3,0 procent organiskt. Motsvarande siffra för försäljningen låg på en ökning med 1,1 procent.

Volymerna i Västeuropa väntas fortsätta att förbättras om än i mycket långsam takt. På den nordamerikanska marknaden väntas efterfrågan kvarstå på nuvarande nivåer. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika finns enligt Getinge utmaningar som på kort sikt kan påverka volymerna negativt men de långsiktiga tillväxtutsikterna bedöms positiva och koncernen spår en förbättring från nuvarande nivåer under 2015.

Med anledning av det planerade vd-bytet vid utgången av det första kvartalet kommer kapitalmarknadsdagen att hållas under det andra kvartalet 2015.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.