Billerud Korsnäs inleder förpackningssamarbete med Tetra Pak

Förpackningsbolaget Billerud Korsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till 100% kommer från förnybara resurser. Idag är siffran cirka 70%. Nya innovationer för att öka förpackningarnas hållbarhet är sedan länge högst upp på agendan för båda företagen.
”Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 70% förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför är att göra det tillsammans”, säger Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs på BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande.

Den samarbetsbaserade innovationsmodellen består av ett antal definierade projekt där experter från de två företagen arbetar tillsammans.