Biogaia minskar rörelseresultatet

Bioteknikbolaget Biogaia redovisar definitiva siffror i linje med de preliminära. Omsättningen minskade under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten blev också lägre.
.
Omsättningen sjönk 21,0% till 132,0 miljoner kronor (167,1).

Rörelseresultatet blev 27,0 miljoner kronor (49,5), med en rörelsemarginal på 20,5% (29,6).

Resultatet efter skatt blev 20,5 miljoner kronor (38,0), en minskning med 46,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (2,19), vilket innebär en minskning med 46,1% mot föregående år.

Biogaia, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 132,0 167,1 -21,0%
Rörelseresultat 27,0 49,5 -45,5%
Rörelsemarginal 20,5% 29,6%
Nettoresultat 20,5 38,0 -46,1%
Resultat per aktie, kronor 1,18 2,19 -46,1%