Bolånetagarna återvänder till rörligt

Efter SBAB:s tillfälliga sänkning av bankens femåriga bolåneränta i slutet av förra året, har kunderna återigen börjat söka sig till ”rörligt”.

Under januari valde 71 procent av SBAB:s nya bolånekunder rörligt, det vill säga bolån med tre månaders bindningstid. Det är 17 procent fler än under december.

Det beror främst på att SBAB erbjöd en tillfällig ränterabatt till den som band sin bolåneränta på fem år under perioden 17 november till 31 december i fjol. När erbjudandet gick ut återvände alltså kunderna till de rörliga bindningstiderna.

Listräntorna har dock legat still. Den kortaste – tremånadersräntan – är i dagsläget 2,15 procent och tvåårsräntan 2,24 procent. Femårsräntan, som alltså tillfälligt sänktes till 2,10 procent, ligger på 2,75 procent. Det är samma nivå som före erbjudandet.

Nyutlåning till SBAB:s privatkunder

 Procentuell fördelning på bindningstider.

Bindningstid     

 2012 

2013 

2014

 nov-14

 dec-14

 jan-15

3 månader

63

71

71

73

54

71

1-4 år

33

24

21

15

10

16

5-10 år

4

5

8

12

36

14

Totalt

100

100

100

100

100

100

(Källa: SBAB)

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.