Boliden begär rättsprövning av regeringsbeslutet om Laver-fyndigheten

Boliden ska begära rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen kring regeringsbeslutet om att Natura2000-tillstånd behövs innan ansökan om bearbetningskoncession för Laver-fyndigheten. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolidens VD Mikael Staffas. Foto: Jeanette Hägglund/Boliden
Enligt bolaget görs detta ”mot bakgrund av att regeringens beslut saknar tydlig stöd i svensk lagstiftning samt att Natura2000-tillståndsprövning bäst genomförs senare i tillståndsprocessen”.

Regeringen avslog den 23 december Bolidens överklagande av Bergmästarens beslut om koncessionsansökan för Laver-fyndigheten. Beslutet innebär att en eventuell påverkan på Natura 2000-områden måste utredas tidigt i gruvprojektet och separat från senare miljötillståndsansökan. Boliden anser att Natura2000-prövningen bör genomföras samtidigt som miljötillståndsansökan när kännedomen om den planerade gruvverksamheten är högre.

”Laver-fyndigheten är fortsatt intressant även om regeringens tolkning innebär att projektet skjuts framåt i tiden. Vi ska naturligtvis göra alla miljöutredningar som krävs, men vi vill göra dem i rätt ordning”, säger VD Mikael Staffas.