Bostadsrättspriserna stiger

Under november ökade priserna på bostadsrätter medan priserna på villor var oförändrade, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under november ökade priserna på bostadsrätter med +1%. Priserna i Storstockholm och Stormalmö steg med 2% respektive 1%, medan de var oförändrade i Storgöteborg. I innerstäderna ökade priserna med 1% i Stockholm och Malmö medan de minskade med 1% i centrala Göteborg.

Priserna på villor var oförändrade i november. Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, noterar att samtliga storstadsområden noterade ökningar på 1%. Att rikssiffran är lägre beror på att prisnivån på villor sålda utanför storstadsområdena, som står för 70% av antalet, var oförändrade under november.

”Efterfrågan är fortsatt stark och det säljs mycket bostäder. Vår känsla är dock, vilket även statistiken antyder, en stabilisering på marknaden. Normalt går nu marknaden in i en lugnare fas. I somras såg vi en mycket högre aktivitet än vanligt under semesterveckorna och det återstår att se om det blir samma tendens nu under jul och nyår”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till +7% för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på +11%.

Samtidigt fortsätter antal sålda bostäder vara högt. Under november såldes nästan 11.000 bostadsrätter, 6% fler än samma månad förra året. Antal sålda villor var samtidigt 3.400,  9% fler än förra året.

”Nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar har spått stigande priser och lågt utbud på framför allt villamarknaden under sista kvartalet. När året nu börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den prognosen var träffsäker. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden beror, utöver den numera välkända coronaeffekten, mycket på låga räntor, lågt utbud och den förda stimulanspolitiken”, säger Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet, i en kommentar.