Bra energi på kraftlös börs – köp

ANALYS Med en svajig börs är ett stabilt energiföretag extra intressant.

KÖP Finska Fortum är en av Nordens största el- och energiproducenter med i dag mer energiproduktion i både Sverige och Ryssland än i Finland. Fortum vred om sin inriktning 2016 mot förnybart, något som blev lyckat. Sedan dess har Fortum kraftigt ökat vinsten och bolaget har en stabil vinstutveckling och utdelning, som ser ut att fortsätta eller förbättras något de närmaste åren.

Tillväxtmöjligheter finns på alla marknader, och i både Stockholm och Ryssland finns planer på nya kraftvärmeverk. Fortum fortsätter dessutom att investera i vindkraftsparker och solenergianläggningar. Det handlar om vindparker i Norden och Ryssland, men också andra områden som till exempel Indien. Företaget är också inne i näraliggande områden som energioptimering och smarta städer för att minska beroendet av elpriser.

Fortum lade 2017 ett bud på Uniper som är Eons gamla division för energiproduktion, där tidigare Sydkraft ingår. Fortums bud som låg på 22 euro per aktie nådde inte hela vägen fram och i dag kontrolleras 49,99 procent i bolaget. Läget är delvis låst och det finns flera möjliga vägar framåt. En vore att Uniper delas upp och Fortum tar hand om främst tillgångar i Sverige och kanske Ryssland.

Var Uniper landar är för tidigt att säga, men oavsett hur situationen löses finns en uppsida. I dag står Uniperaktien i knappt 30 euro, vilket innebär att värdet på Fortums innehav har ökat med 15 miljarder kronor. Skuldsättningen är också på väg ner i Fortum. Skulle Fortum lyckas lägga vantarna på de nordiska och ryska delarna av Uniper får aktien sannolikt en skjuts uppåt.

Som en stabil aktie med bra direktavkastning, tillväxtmöjligheter och en potentiell uppsida i Uniperäventyret är aktien klart intressant. I synnerhet när resten av börsen ter sig alltmer kraftlös.

Detta är en kortversion av Bra energi på svajig börs. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här