Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bra energi på svajig börs

2019-10-09 18:00
Tuomas Harjumaaskola Foto: Tuomas Harjumaaskola

Med en svajig börs är ett stabilt energiföretag som finska Fortum extra intressant. Efterfrågan på el stiger och Fortum ökar sin andel av förnybart. Ett möjligt samgående med Uniper öppnar nya möjligheter, men tills vidare levererar delägandet bra utdelning.

KÖP Finska Fortum är en av Nordens största el- och energiproducenter med i dag mer energiproduktion i både Sverige och Ryssland än i Finland. Nästan all produktion är numera grön, på så sätt att det handlar om kärnkraft, biobränsle, avfall, vattenkraft, solkraft eller vindkraft.

Fortum vred om sin inriktning 2016 mot förnybart, något som blev lyckat. Sedan dess har Fortum kraftigt ökat vinsten och bolaget har en stabil vinstutveckling och utdelning, som ser ut att fortsätta eller förbättras något de närmaste åren. En stor del av elproduktionen för både 2019 och 2020 är säkrad vad gäller pris, vilket skänker stabilitet och förutsägbarhet på lite kortare sikt.

Tillväxtmöjligheter finns på alla marknader, och i både Stockholm och Ryssland finns planer på nya kraftvärmeverk. Fortum fortsätter dessutom att investera i vindkraftsparker och solenergianläggningar. Det handlar om vindparker i Norden och Ryssland, men också andra områden som till exempel Indien. Företaget är också inne i näraliggande områden som energioptimering och smarta städer för att minska beroendet av elpriser.

Fortum lade 2017 ett bud på Uniper som är Eons gamla division för energiproduktion, där tidigare Sydkraft ingår. Fortums bud som låg på 22 euro per aktie nådde inte hela vägen fram och i dag kontrolleras 49,99 procent i bolaget. En stötesten är Ryssland som hindrar Fortum från att öka till över 50 procent på grund av en vattenlicens. Med Fortum följer alltså halva Uniper, även om det inte är konsoliderat i räkenskaperna.

Det innebär att en ansenlig del av svensk vatten- och kärnkraft finns i portföljen. Utöver det driver Uniper främst gas- och en del koleldade kraftvärmeverk i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Ryssland. Uniper står för omkring 5 procent av Rysslands elproduktion.

Med på resan finns också den amerikanska hedgefonden Elliot. Läget är delvis låst och det finns flera möjliga vägar framåt. En vore att Uniper delas upp och Fortum tar hand om främst tillgångar i Sverige och kanske Ryssland. Det skulle tredubbla Fortum i Ryssland och kraftigt öka andelen i Sverige samtidigt som bolaget undviker att bli sittandes med gas- och kolkraftverk i Europa. Tills vidare kan Fortum i alla fall ta del av Unipers utdelningar.

Fortum levererade ett starkt andra kvartal som låg en bra bit över förväntningarna och för första gången erhölls en utdelning från Uniper. Rörelseresultatet steg 32 procent till 372 miljoner euro och till det kom en resultatandel på 461 miljoner euro från Uniper som dock innehöll extraordinära poster.

Europas energimarknad är under omstöpning och det är tydligt att Fortum vill ha en aktiv del i den processen. Var Uniper landar är för tidigt att säga, men oavsett hur situationen löses finns en uppsida. I dag står Uniperaktien i knappt 30 euro, vilket innebär att värdet på Fortums innehav har ökat med 15 miljarder kronor. Skuldsättningen är också på väg ner i Fortum. Skulle Fortum lyckas lägga vantarna på de nordiska och ryska delarna av Uniper får aktien sannolikt en skjuts uppåt.

På nedsidan finns de senaste skatterna på avfall i både Sverige och Finland, vilka sätter käppar i hjulet för en del av Fortums planer på nya kraftverk och kraftgenerering, men det ser ändå hanterbart ut.

Som en stabil aktie med bra direktavkastning, tillväxtmöjligheter och en potentiell uppsida i Uniperäventyret är aktien klart intressant. I synnerhet när resten av börsen ter sig alltmer kraftlös.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom