Cellink förvärvar amerikanska Visikol

Bioteknikbolaget Cellink fortsätter att förvärva bolag. Nu förvärvar Göteborgsföretaget amerikanska Visikol.
Erik Gatenholm, Cellink
Erik Gatenholm, Cellink

Amerikanska Visikol är ett kontraktsforskningsföretag som erbjuder tjänster inom 3D-cellkultur, 3D-vävnadsavbildning, multiplex-avbildning och digital patologi till läkemedels- och bioteknikföretag. Köpeskillingen är 7,5 miljoner dollar, varav cirka 2,5 miljoner dollar betalas med egna aktier. Dessutom kan säljarna komma att erhålla en maximal tilläggsköpeskilling om 12 miljoner dollar i kontanter. Den baseras på vissa ekonomiska mål för räkenskapsåren 2022-2023.

”Vi ser fram emot att välkomna Visikol till Cellink-koncernen. Vi ser stor potential i att bygga en stark serviceportfölj baserad på innovativ analys i 3D-cellkultur. Detta är ett väldigt bra exempel på biokonvergens – där reagens möter programvara baserad på avancerad maskininlärning för att förbättra hälsan och skapa framtidens medicin”, säger VD Erik Gatenholm i en kommentar.

Visikol kommer att bli en del av affärsområdet Bioprinting. Konsolidering sker från och med det andra kvartalet. Visikol förväntas omsätta 3 miljoner dollar under 2021. För full utbetalning av tilläggsköpeskillingen krävs att bolaget omsätter 13,9 miljoner dollar räkenskapsåret 2023.