Cellink vill byta namn till Bico

Bioteknikbolaget Cellink har inlett processen med att byta namn till Bico, något som en extra bolagsstämma kommer att få rösta om den 6 augusti.
Det universella biobläck, cellink, som bolaget har utvecklat kan blandas med levande celler för att skriva ut levande mänskliga vävnader. Foto: Cellink

Det nya namnet ska återspegla koncernens affärsstrategiska agenda inom biokonvergens (bio convergence – Bico), samt tydliggöra att man numera är en koncern med flera dotterbolag fördelade över tre affärsområden.

”På fem år har vi byggt en världsledande koncern som erbjuder något unikt – nämligen en revolution inom biokonvergens. Detta koncept är så starkt och vägledande för oss att vi beslutat oss för att namnge bolaget efter det”, säger VD Erik Gatenholm.

Om namnändringen blir av kommer Cellink-namnet fortsätta att användas av det helägda dotterbolaget Cellink Bioprinting. Denna verksamhet säljer bioprinters och förbrukningsvaror under varumärket Cellink.