Citibank: Köp vid nedgångar i guldet men inte i aktier

Köp vid nedgångar i guldet men inte i aktier. Det rådet ger globala allokeringsstrateger på Citibank.
Citibank är oroade inför det kommande amerikanska presidentvalet. Det kan bli en vinst med små marginaler för någon av sidorna och partier som vägrar att acceptera valutgången.

Till följd av den förhöjda makroekonomiska osäkerheten gillar man guldet som en alternativ, värdebevarande tillgång.

Vad avser aktier rekommenderar man att rotera från europeiska aktier till tillväxtmarknader. De fundamentala faktorerna bakom dollarn förväntas vara fortsatt svaga på medellång sikt, vilket också talar för tillväxtmarknader.

Citibank har en riktkurs på guldet om 2 200 dollar per uns.