Cloettas resultat svagare än väntat – höjer utdelningen

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning och vinst som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Omsättningen sjönk 14,9% till 1 466 miljoner kronor (1 722). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 521. Organiskt minskade försäljningen med 12,3%. Lösvikt minskade organiskt med 35,9% under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 121 miljoner kronor (209), väntat rörelseresultat var 136. Rörelsemarginalen var 8,3% (12,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 123 miljoner kronor (216), väntat var 139, med en justerad rörelsemarginal på 8,4% (12,5).

Resultatet före skatt var 143 miljoner kronor (213).

Resultatet efter skatt blev 83 miljoner kronor (172), analytikerkonsensus 105.

Resultat per aktie hamnade på 0,29 kronor (0,60).

I utdelning föreslås 0,75 kronor (0,50), väntat 0,53.

”Vårt fokus är att Cloetta ska växa organiskt i linje med, eller bättre än marknaden, och samtidigt uppnå en justerad EBIT-marginal på minst 14%. Vi kommer att följa vår strategi samtidigt som vi anpassar våra planer för genomförande till en ständigt föränderlig marknadssituation. Jag är övertygad om att Cloetta förblir väl positionerat för att fortsätta skapa värde”, avslutar VD Henri de Sauvage-Nolting sitt VD-ord.

Cloetta-chefen uppger att bolaget har påverkats av den andra vågen.

”I rapporten för tredje kvartalet förutspådde vi en gradvis förbättrad försäljning av lösviktsgodis och förbättrad lönsamhet, förutsatt att COVID-19-läget inte förändrades avsevärt. På grund av den efterföljande andra vågen av pandemin påverkades dock såväl våra försäljningskanaler som konsumentbeteenden, och försäljningsåterhämtningen från tredje kvartalet vände och övergick istället till en ny avmattning”, skriver han.

Företaget har vidtagit flera initiativ för att mildra effekterna.

Cloetta, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 466 1 521 -3,6% 1 722 -14,9%
Rörelseresultat 121 136 -11,0% 209 -42,1%
Rörelsemarginal 8,3% 8,9% 12,1%
Rörelseresultat, justerat 123 139 -11,5% 216 -43,1%
Rörelsemarginal, justerad 8,4% 9,1% 12,5%
Resultat före skatt 143 213 -32,9%
Nettoresultat 83 105 -21,0% 172 -51,7%
Resultat per aktie, kronor 0,29 0,60 -51,7%
Utdelning per aktie, kronor 0,75 0,53 41,5% 0,50 50,0%

Konsensusdata från Factset