Coinshares rusar i premiärhandeln på First North

Kryptovalutabolaget Coinshares började i dag den 11 mars att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet CS.
Coinshares VD Jean-Marie Mognetti intervjuad som expert för att kommentera Bitcoin och kryptomarknaden.
Coinshares är baserade på Jersey och fokuserar på finansiella produkter och tjänster för digital tillgångar, med bland annat XBT Provider som tillhandahåller börshandlade produkter.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades kraftigt och tillfördes 151 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen var 44,90 kronor per aktie.

Coinshares har hittills i dag handlats till 94 kronor som högst betalt och till 80 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 92 kronor, vilket är en uppgång på 105% jämfört med teckningskursen på 44,90 kronor per aktie. Aktier för 27 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 66,55 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 6,1 miljarder kronor räknat på senast betalt.