Coronakrisen sänker hushållens förmögenhet

Till följd av coronakrisen minskade de svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter kraftigt under det första kvartalet 2020.

Under första kvartalet minskade hushållens nettoförmögenhet med 1 065 miljarder kronor. Denna nedgång innebär att hushållen tappar en förmögenhet som motsvarar en femtedel av Sveriges BNP. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskade samtidigt med 1 010 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer.

Den största orsaken till att hushållens förmögenhet faller är kraftigt fallande aktietillgångar i samband med börsraset.

“Trots att det bara var kvartalets sista månad, mars, som fullt ut påverkades av krisen, är effekerna på hushållens förmögenhet kraftiga. Nedgången med över 1 000 miljarder kronor i både brutto- och nettoförmögenhet är det största vi uppmätt. De fallande aktiekurserna påverkar förmögenheten genom såväl direktägt aktiesparande som genom fonder, försäkringar, tjänstepensioner och premiepensioner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Första kvartalet 2020 Miljarder kronor
Ingående värde 22 382
Förändring räntetillgångar -63
Förändring aktietillgångar -1 019
Förändring fastighetstillgångar +72
  Varav nysparande +102
Utgående värde 21 372
Skulder -4 512
Nettotillgångar 16 860

Samtidigt uppgick hushållens nysparande till 102 miljarder kronor under det första kvartalet, en ökning på 63 miljarder kronor sett till motsvarande kvartal 2019. Nysparandet på bankkonto blev också rekordhögt under kvartalet, på 83 miljarder kronor.

Hushållens skulder ökade med 54 miljarder kronor, motsvarande 1,2 procent, vilket är en något högre ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år men något lägre än föregående kvartal. På årsbasis steg ökningstakten för tredje kvartalet i rad.

“Skulderna fortsatte att öka under första kvartalet och eftersom förmögenheten samtidigt minskade steg också skuldkvoten. Samtidigt skedde en tydlig omläggning i hushållens sparande. Det höga nysparandet på 102 miljarder kronor placerades till rekordstor del på bankkonto, samtidigt som vi såg stora uttag från fonderna”, säger Jens Magnusson.

 

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 4 346 -1,4
Förändring aktietillgångar 6 725 -13,2
Förändring fastighetstillgångar 10 301 +0,7

 

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här