Creades substansvärde steg kraftigt

Substansvärdet steg med 32 procent för Creades i det andra kvartalet, nära dubbla avkastningen jämfört med Stockholmsbörsen under samma period.
Investmentbolaget Creades med huvudägare Sven Hagströmer är största ägare i nätmäklaren Avanza Bank. Innehavet utgör cirka 40 procent av substansvärdet i Creades. Addnode, Stillfront och Midsona är andra stora innehav. Foto Fredrik Sandberg / TT.

Investmentbolaget Creades redovisar högre vinst i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolagets substansvärde steg kraftigt i andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 1 321 miljoner kronor (178). Här ingår förändringar i verkligt värde i portföljbolagen med 1 429 miljoner kronor (155) och erhållna utdelningar med noll miljoner kronor (29).

Resultatet före skatt var 1 320 miljoner kronor (178).

Resultatet efter skatt blev 1 320 miljoner kronor (177). Resultat per aktie hamnade på 105,93 kronor (14,22), vilket innebär en ökning med 645 procent mot föregående år.

Årsstämman 2020 beslutade för första gången att utdelning ska ske fyra gånger per år, i april, juli, oktober och januari. Då en beslutad ej utbetald utdelning påverkar bolagets egna kapital har man beslutat att justera definitionen av bolagets substansvärde genom att till det egna kapitalet återlägga den beslutade men ännu inte utbetalda utdelningen. Detta för att ett ge marknaden ett mer rättvisande värde på varje akties substans.

För andra kvartalet ökade substansvärdet med 1 146 miljoner kronor (3) efter utbetald utdelning till aktieägarna om 175 miljoner kronor (175). Avkastning per aktie uppgick till 31 procent (4), motsvarande utveckling för OMXSGI var 17 procent (6).

Utdelning till aktieägarna beslutades med 24,50 kronor per aktie (14,00) varav 14,00 kronor har utbetalts.

”Creades substansvärde ökade med 32 procent under årets andra kvartal vilket är nära nog den dubbla avkastningen i relation till Stockholmsbörsen (OMXSGI) som ökade med 17 procent under samma period. Hittills i år har substansvärdet per aktie ökat med 22 procent och halvvägs genom året ligger vi därmed med god marginal över såväl vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent på årsbasis som vårt relativa mål då Stockholmsbörsen minskade med 4 procent under samma period”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Creades, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Rörelseresultat 1 321 178 642,1%
Resultat före skatt 1 320 178 641,6%
Nettoresultat 1 320 177 645,8%
Resultat per aktie, kronor 105,93 14,22 644,9%