Då kan Indien gå om Japan som världens tredje största ekonomi

Indien kommer att gå om Japan som världens tredje största ekonomi år 2031. Det bedömer Bank of America i en ny rapport, enligt CNBC.
Foto: Rajanish Kakade
Detta är en förskjutning av prognosen då Indien tidigare förväntades passera Japan år 2028. Att detta nu väntas inträffa först tre år senare beror på effekterna av covid-19 på den indiska ekonomin.

Enligt S&P möter Indien en permanent förlust motsvarande cirka tio procent av den ekonomiska produktionen jämfört med före pandemin.

I den nya prognosen där Indien övertar Japan 2031 krävs det att ekonomin växer nominellt 9 procent per år och att inflationen i snitt är 5 procent per år. Om tillväxten når upp till 10 procent per år kan Indien potentiellt nå Japan redan 2030.

Världens två största ekonomier är USA följt av Kina.